Gripende vitnesbyrd på Nesjestranda

Spontane jubelrop, klapping og takk fulgte etter vitnesbyrdet vi nettopp hadde hørt. Det var på ingen måte mannen som holdt på å gå ned fra talerstolen som ble tiljublet og takket. Nei, det var til den treenige Gud at takken, jubelen og klappingen var rettet mot.
Det personlige vitnesbyrdet om hvordan Herren griper inn i enkeltmenneskers liv….grep oss som var til stede. Grep oss på en slik måte at vi ikke var «de samme» som gikk fra Klippen bedehus denne kvelden……som de som kom dit et par timer tidligere.
Det var inngang for Ordet og vitnesbyrdet denne kvelden.
Ja, denne kvelden!

Liv og Martin Schjølberg

Den siste uken har igjen Liv og Martin Schjølberg åpnet sitt hjem for en tilreisende taler fra Sarepta. Ove Heradstveit, som har reist en del for Sarepta i 2023, har bodd hos dem. De hadde tidligere planlagt møtene rundt om i Romsdalen.
Nå var tiden igjen inne for å lede møter. Synge på møter. Bake Sareptakaka og servere …..pluss å kjøre mange mil.
Alt dette for at noen skal få møte Jesus Kristus. For, om mulig, at noen som går på fortapelsens vei kan bli vekket opp og bli ført til Kristus. Han som er Veien, Sannheten og Livet. Men også for at bekjennende som holder på å sovne åndelig …….kan bli vekket og komme inn i en åndelig fornyelse….komme til Kristus/Ordet.

Etter ett av de andre møtene Romsdalen tidligere i uken……. la ei dame fra ei bygd dette ut på Facebook:
«I går kveld kunne det vært fristende å sette seg foran TVn, fyre kraftig i ovnen. Så dro vi på bedehuset i stedet. Aldri hørt om han som skulle tale, ingen forventning. Lite folk, men godt å være der! En ung mann, kanskje i 40 åra, reiser seg og går på talerstolen og forteller fra livet sitt. Utdannet psykolog, jobbet 15 år innen faget, forelest for mange hundre både i inn og utland. Anerkjent. Så ser han at denne verdens visdom ikke kan reparere angst, all verdens diagnoser. Bare ved å slippe Jesus inn kunne mørket vike. Bare lyset kan drive mørket bort. Så glad jeg kjenner Jesus!»

Etter vitnesbyrdet Ove holdt på Nesjestranda sang vi en sang sammen….. før han igjen gikk på talerstolen.
Gjennom en enkel forkynnelse der Kristus, Guds Ord, ble løftet frem…..fikk ikke tilhørerne et møte med en kjente psykologen med doktorgrad.
Nei, av Guds nåde fikk vi se Jesus………der Han stod i Synagogen i Nasaret og leste opp fra Jesajabokrullen:

 «18 Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, 19 for å forkynne et nådens år fra Herren.» Luk 4:18f

Veien ble forkynt! Veien til de evige livet i Himmelen. Det ble også løftet frem noen irettesettelser….formaninger som pekte på noen grøfter man fort kan havne i. Det ble advart på det kraftigste mot herlighetsteologiens grøft. Men også på den annen side er det en grøft man kan havne i. Grøften der man lever som om en allmektig Gud ikke finnes…… og hjertet stoler på det materialistiske fremfor Frelseren. Denne irettesettelsen…..eller om du vil….rettledningen….fikk vårt blikk vendt mot den rette Vei.
Jesus Kristus.

Det er ikke mange vise etter kjødet som blir kalt her i denne verden….sier Guds Ord. Desto mer gledelig er det å møte en mann i/av denne kategorien ……som du samtidig hører «tonen»/vitnesbyrdet i.

Siste møte her i Romsdalen for denne gang har Ove Heradstveit m/team på Helset bedehus mandag 4. desember kl.19.00. Kom gjerne fra nabobygdene også.

Ove Heradstveit blir også med på Sarepta sin mannsweekend på Tonstadli Leirsted 12.-14. januar . Der skal han være hovedtaler sammen med ungdommen Ole Laurits Tønnesen. Vi anbefaler på det varmeste at du melder deg på dette arrangementet. Kanskje kan det bli en åndelig fornyelse også for deg…….slik som Ove og familien har fått oppleve de siste årene.