Rekord på Saraptabasar

I 2015 var det noen på Jæren som gjerne ville hjelpe Sarepta på beina. Sarepta ble startet i 2014. Vi hadde et stort kall om å skape møteplasser mellom Guds ord og mennesker, i Spania og Norden. Men bakkemannskapet var lite, og spørsmålene mange. Da var det kjærkomment med et slik basar-initiativ. Det er ikke rent lite arbeid som skal til for å arrangere basar.

Men Sarepta sitt kall var ikke bare et prosjekt på et par år. Det er et varig kall, så lenge Herren ser vi er verdige dette kall. Vi trenger derfor utholdenhet i arbeidet. Dette året var åttende gang de arrangerte basar på Frøyland. Til og med i den verste korona-perioden, arrangerte de basar. Da over internett.

Og i år kom rekormange på basaren. Tilnærmet fullt hus på Frøyland forsamlingshus. Jeg telte i allefall 150 innom. Og loddsalget gikk godt. Vi har ikke fått registrert alt ennå, men vi vet at det minst er kommet inn 110 000. Hjertelig takk til alle!

«Og så var det god tid til møtedelen!», sier noen til meg i pausen. Tydelig at den gledde noen seg mest til. Kvitsøykameratene sang herlig, friskt og oppbyggelig. Det må være noe med den saltsprøyten på Kvitsøy som gir ekstra lungekraft. For det var voldsomt som de fikk lyd i strupene da de avsluttet med et skip-o-hoi!

Hans Bergane hadde andakt og informasjon. Informasjonsdelen handlet mest om arbeidet om Norden denne gang. «Jeg fornemmer at det er færre som ber», sier Hans. Det er åndskamp om sjelene. Og sterkt fikk vi lagt inn på oss kallet til å rope til Herren. Nevn møtene på navn. Nevn arbeiderne på navn.

I andakten fikk vi høre: Du er innbudt til bryllup i himlen! La ingenting komme mellom deg og din Gud.

Ole Andreas Meling