Mikael Kero ansatt som forkynner

Mikael Kero er 31 år og kommer fra Luleå i Nord-Sverige. Han har jobbet som prosjektleder innen jernbane i 6 år, og begynner på teologistudier på Fjellhaug denne høsten.

Fra 1. september begynner han som forkynner for Misjon Sarepta i 20 % stilling. Han har også gått på Fjellheim bibelskole og har også reist som frivillig forkynner for Sarepta noen år. Vi er veldig glade for at han med sin evangeliske og klare forkynnelse kan kombinere studiet med å ha noen møter.

Han kommer til å bo en del av tiden i Sverige, og vil også kunne brukes for Sarepta der. Men mesteparten av sin forkynnelse vil han foreløpig ha i Norge. Ta også han med på din bønneliste.

Ole Andreas Meling