Kristendom i den spanske skolen

Hvordan er stoda for kristendomsundervisningen i den spanske skolen? Det fikk vi innblikk i da vi nylig besøkte en pastorsamling i Valencia.

I Norge er som kjent KRLE-faget et obligatorisk fag gjennom hele grunnskolen. I Spania har man for flere år siden erstattet religionsfaget med et etikk- og verdifag både i barneskolen (seks år) og ungdomsskolen (tre år). Men en viktig forskjell fra det norske skolesystemet er at skolen i tillegg er lovpålagt å tilby undervisning i «den evangeliske, jødiske, muslimske og katolske religion» til elever hvis foreldrene ønsker det. 

Orienteringen på pastorsamlingen hadde som hovedhensikt å gjøre pastorene, og dermed også menighetene, kjent med lovverket. Veldig mange er ikke klar over at barna deres har rett på å få denne undervisningen. På landsbasis er det bare 0,26% av elevene i barne- og ungdomsskolen som får evangelisk kristendomsundervisning.

Det katolske religionsfaget har ikke overraskende stått sterkt i Spania. Trenden er imidlertid at stadig færre velger dette alternativet. I fjor var det 48% av elevene på de offentlige grunnskolene som valgte religionsfaget, for 25 år siden var det tre av fire. I Spania går tre av ti barn på «private» skoler (ordet «privat» er noe misvisende siden de er delvis finansiert av staten). 60% av disse igjen går på katolske skoler. Noen familier fra evangeliske kirker velger å sende barna sine til disse skolene.

Drøyt 100 lærere er betalt av staten for å undervise i evangelisk kristendom. Det er et krav fra myndighetene at disse lærerne må være medlemmer av et evangelisk kirkesamfunn. Utenfor de største byene er det snakk om små prosentstillinger, så det er til tider utfordrende å finne folk til disse stillingene. Den største utfordringen er nok allikevel kravet om minimum ti elever. Uansett skolestørrelse må det være minst ti elever som velger faget for at skolen må tilby det. Forhåpentligvis vil større kjennskap til rettighetene bidra til at flere foreldre velger det evangeliske kristendomsfaget i framtida.

Bakgrunnen for vår deltagelse på denne pastorsamlingen var å presentere arbeidet til Sarepta. Det fikk vi lov til mot slutten av møtet. Etter samlingen var det bevertning på tapas-vis hvor det ble god anledning til å bli bedre kjent. De frammøtte tok ikke på hjemvei før klokken passerte 23.00. Det er tydelig at disse samlingene er viktig for fellesskapet blant de evangeliske pastorene i Valencia-regionen.

(Illustrasjonsfoto: Adobe stock)