Moltustranda bedehus

For første gang skulle Sarepta ha møte på Moltustranda bedehus, som ligger vakkert til ved Herøyfjorden. Et erverdig gammelt bedehus med et utrolig flott kunstverk malt på hele frontveggen og ellers imponerende interiør. Bedehuset hadde nettopp 90-årsjubileum.

Stig og Torhild Skarstein i Moltustranda bedehus

Møteleder Inger Anne Rabben fortalte at de ikke hadde faste møter der nå, så de var veldig glad for at vi kom. De har søndagsskole og noen andre aktiviteter. 

Det kom 18 stykker på møte. Møteleder hadde en gripende åpning, leste fra 2.Kongebok 17.15-16 om de som fulgte de tomme avgudene og selv ble tomme. Denne tomheten leter alle mennesker etter å fylle. Så stort at Jesus kan fylle denne tomheten og gi fred, og tenk at vi kan få være Guds barn.

Anne Sofie Tønnesen fortalte levende og engasjert om arbeidet til Sarepta i Spania og Norge.

Stig talte, og begynte med å minne om hvor stort det er å møtes, og være et legeme, en familie, over alt der Guds barn møtes. «Vi er alle døpt med en Ånd til å være ett legeme»

Teksten var fra Lukas 7, om kvinnen som kom inn i fariseeren Simon’s hus for å vaske Jesu føtter med sine tårer, og tørke dem med sitt hår. For en ydmyk, uselvisk handling som viste hennes gjenkjærlighet til Jesus. Hun hadde erfart Guds agape-kjærlighet og kunne derfor elske tilbake. 

Vi må bli født på ny, erfare agape, for å kunne leve et nytt liv. Vi elsker ham fordi han elsket oss først. Vår menneskekjærlighet FILOS, strekker ikke til. Simon var fariseer, som betyr hykler, skuespiller, og en som vil behage Gud med sitt eget liv. Slik var og Paulus før han møtte Jesus.

Jesus er ikke redd for å røre ved, og la seg bli berørt av syndere. Han kjenner oss, elsker oss og ettergir all vår gjeld, og bare slik kan vi leve et annerledes liv og elske tilbake.

Det var et godt møte, en lyttende og takknemlig forsamling, og gode samtaler/forbønn etter møtet. 

Stig og Torhild