Oslo

Tirsdag blir det igjen møte i Oslo på Korsvoll. Ole Andreas Meling blir med denne gang. Vi prøvde med en møteuke der i september 2021. Siden har vi hatt faste møter, hver tredje tirsdag i måneden. Det samles en fin flokk, og snittalderen er langt lavere enn den bruker å være på mange av våre møter. I september vil vi prøve igjen med møteuker der, og vi gjentar det i januar. Det er så gledelig når møter blir etterspurt, og ekstra gledelig når det er ungdom som spør!

Under kan du lese hva de skrev på reisebloggen sist det var møte.

—– Fra reisebloggen:

Igjen tok Sarepta turen til Oslo, og denne gongen med Kristian Fagerli som forkynnar. Me var samla omtrent tjue personar, noko som var veldig flott. Me fekk lytte til Guds ord, og slå av ein god prat til kaffien etterpå.

Møta Sarepta arrangerer i Oslo er som regel eit høgdepunkt i månaden, og slik var det også denne gongen. Når ein bur i Oslo er det lett å verta oppslukt i alt av aktivitetar og gjeremål, og ein spring frå det eine til det andre, og slik går dagane. Likevel er det viktig å hugse å stoppe opp for å ta seg tid til det som verkeleg må få bety noko her i livet, nemleg Jesus. Kveldens møte fekk bidra til nettopp dette, og vart ei påminning om at hans gjerning igjen og igjen treng å verta openberra for oss.

Takk til Kristian Fagerli og Sarepta