Fregner

«Han (Jesus) sier da til dem: Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt!» – Mark 6:31

Dette var ordene som var skrevet i invitasjonen til bibelhelga Sarepta arrangerte på Jønnbu Fjellkyrkje i Bø i Telemark i slutten av april 2023. Det ble lagt vekt på at vi i en hektisk hverdag trenger å komme avsides med Jesus. Vi trenger også å se at vi har gode medvandrere som vi kan støtte oss til, selv om de kanskje ikke bor akkurat der vi bor.

Mange av de påmeldte hadde vært på bibelhelg før, men denne gangen var det også en del nye. Vi i komiteen blir like imponert hver gang vi ser at det kommer påmeldinger både fra nord og sør, og at folk prioriterer å reise langt bare for en helg. Både Ålesund, Sogn, Bergen, Stavanger, Oslo, Kristiansand og Trondheim var representert på bibelhelga. Denne gangen kom det til og med mennesker helt fra Finland!

Helgen var velsignet med sol og fine forhold på fjellet. Det var mulig å både nyte tilværelsen i solveggen, gå på langrenn og gå på topptur. Bibelen ble åpnet gjentatte ganger gjennom helgen og samtalene – de virkelig gode samtalene, fløt godt gjennom helga.

Kristian Fagerli tok oss med inn i Ruts Bok, og fikk på sin vennlige, milde måte beskrevet gjenløseren for oss. Boas er nemlig et bilde på Jesus. Like som Boas fikk løse den fremmede moabittkvinnen Rut, vise henne nåde og gi henne framtid og håp, – har Jesus gjenløst oss, vist oss nåde og gitt oss framtid og håp.

«For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» – Jeremia 29:11.

Leirsangen denne gangen ble nr. 85 i Sangboken – Jeg vil prise min gjenløser. Gang på gang fikk vi med glede og takknemlighet synge:

«Jeg vil prise min gjenløser
For hans store kjærlighet.
All min skyld han helt utslettet
Og gav sjelen liv og fred.

Syng, å syng om min gjenløser!
Med sitt blod han kjøpte meg.
Jeg ble fri da han frivillig
Tok min skyld og straff på seg.»

Jeg ser tilbake på helga med takknemlighet. Jeg sitter igjen med både flere venner og flere fregner enn jeg hadde før bibelhelga. Men helga ble for meg også en brems som fikk meg til å stoppe opp – og lytte. Jesus vil ha med oss å gjøre. Han vil at vi skal lytte til hans Ord og finne fred i evangeliet og i hans frelsesverk. En fred som vi ikke kan finne der ute i verden.

Nok en gang var det godt og nødvendig å komme avsides med Jesus, min gjenløser – og få hvile meg litt.

Andrine Kvamme Bergsland

Andrine Kvamme Bergsland