Hvem tok Jesu liv?

Kristian Fagerli fra Misjon Sarepta var nylig taler på en møteserie på Lura bedehus i Sandnes. Møtene begynte på søndag 19. mars og fortsette hver dag til og med torsdag 23. mars.
Det var en sentral og tankevekkende forkynnelse som fikk lyde fra talerstolen. Frammøtet var godt, og det kom også folk fra andre steder.

ET AKTUELT SPØRSMÅL
Kristian Fagerli åpnet en av sine taler med følgende spørsmål: Hvem tok Jesu liv? Han kom med fem svar:

JØDENE:
Fagerli siterte fra Apgj. 2, 22-23 der Peter taler til folket og skriver om israelittiske menn. Han sier om deres behandling av Jesus: «…og dere slo ham i hjel idet dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender».
Fagerli sa at hvis dette blir det eneste svar på hvem som tok livet av Jesus, blir det feil. Han viste blant annet til jødenes behandling gjennom tidene – også fra kristne – der de fikk skylden for å ha drept Jesus.

HEDNINGENE:
Det står i Mark 10,33-34 at jødene «skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og de skal håne ham og spytte på ham, hudstryke ham og slå ham i hjel.» Jesus ble altså overgitt til romerne, det vil si hedningene.

GUD:
– Men det var Gud som hadde regien for det som skjedde med Jesus, sa Fagerli. Han viste til Jes. 53,6: «Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.» Og i vers 10 står det: «Men det behaget Herren å knuse ham.»

OSS:
Vi var også delaktig i å ta Jesu liv. I Jes 53,5 står det klart og tydelig: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.»

JESUS SELV:
– Dette er det aller viktigste svar på hvem som tok Jesu liv – og det er han selv! Hvis Jesus var blitt presset til å dø uten at han ville det, hadde vi ikke hatt en frelser. Men han gjorde dette av sin frie vilje. Kampen stod ikke minst i Getsemane, understreket Kristian Fagerli.

Han siterte Joh.10, 17-18: «Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv.»

GLAD OG TAKKNEMLIG
Vi er veldig glad og takknemlig for at vi fikk disse møtene på Lura bedehus, og fikk lytte til en slik forkynnelse som vi virkelig trenger å høre!

Ove Eikje