Bedehus eller flerbrukshus?

Jeg legger ut på bobiltur igjen. Alltid spennende om bilen våkner til live etter vinterdvalen. Jeg reiser først til Rygg bedehus i Etne. Det er et av de fineste bedehusbyggene vi har. Atle Aas viser meg noen gamle tegninger av konstruksjonen. Jammen kunne de tegne også før vi fikk data!

På programmet denne våren er det et møte for Sarepta, et for Indre Sjømannsmisjon og et som ungdommer fra Lundeneset arrangerer. Ellers er det to temakvelder arrangert av kirken, et om Hans Nielsen Hauge og et om ansvar for skaperverket. I tillegg brukes huset til bursdagsfeiringer og kulturelle arrangement.

I et jubileumsskrift for Rygg bedehus skriver presten Per Hjemdal, «Samtidig har ein sett at eit bedehus kan romme meir av livet enn berre det åndelege… Bedehuset har gitt plass til naturfilm og hagelag, og til private feiringar i glede og sorg.» Huset er kjært i bygda.

Jeg reiser videre til Åkra bedehus i Kvinnherad. Her sliter de med å skaffe styre, og kassereren som har stelt med pengene i 48 år, sliter med helsa. Det er en ikke liten fortvilelse å merke i den vesle troende flokken. Vil det være noen som tar over etter oss?

Jeg kommer i drøs med en mann på en liten spasertur. «Å du er han Meling som har møte?», «Ja, det er meg». «Er du fra Bømlo?». Ja, så er praten i gang. Så snakker vi litt om bedehuset. Ja, det er ikke mye som skjer der nå. Kanskje vi må utvide bruken litt, sier han. Da vil det være mulig å bevare huset. «Velkommen på møte i kveld», sier jeg.

Folket i bygda vil nemlig ha huset. På bedehusbasaren var det fullt hus, og det kom 20 000 inn til bedehuset. Og bygda stiller opp på dugnad. Men når det kalles inn til møte, holder de fleste seg hjemme.

Mange bygder er glade i bedehuset sitt, og vil gjerne samles der. Men det er lettere å samles om noe sosialt og kulturelt enn om Guds Ord.

Denne økte flerbruken av bedehuset ser vi speiler noe av tiden. Og den gjør at noen bedehus lever litt lenger. Det er heller ingen ting galt med å samles til koselige sammenkomster, men frelst og bevart for himlen kan vi ikke bli av noe annet enn forkynnelse av Guds Ord.

Møte eller loppemarked? Ja, takk begge deler!

Ole Andreas Meling