Møter i Ytre Namdalen

Hallarheim er et leirsted som ligger i Ytre Namdal, omtrent 20 minutters kjøring fra Val VGS. Mandag denne uka hadde Sarepta sitt første møte her. Omtrent 15 stykker kom sammen for å høre Guds Ord forkynt.

Hvem er Jesus, og hvem er Jesus for meg?
Rune Bremseth tok utgangspunkt i dette spørsmålet, og teksten i Jesaja 9,6: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.»
Vi ble minnet om at vi er inne i fastetiden frem mot påskehøytiden. Og viktigheten av stillheten for Ordet, og at dette kan få nå inn til oss slik at vi bærer frukt og blir frelst.

Rune spiller i Leirvika Bedehus

Tirsdagen var vi igjen samlet til møte i Leirvika, ett godt stykke inn i Foldafjorden.
Denne kvelden samlet vi oss om offerstedet – møtestedet mellom Gud og mennesket – der hvor Guds hellighet og hans brennende kjærlighet møtes. Abraham ble bedt om å ofre sin sønn, den eneste, Isak. Abrahams vei til Moriafjellet med et knust hjerte, er Fars tunge offergang til Golgata. Abraham får del i Guds sinn, i Guds smerte – som er like stor som Sønnens lidelse på korset. «HAM stilte Gud til skue i hans blod…»

(Arkivfoto) Svein Wilhelm Nessa talte på tirsdagen

Begge kveldene ble det gitt utrykk for stor takknemlighet for å få besøk, og vi ønskes hjertelig velkommen tilbake. Selv kjenner vi på stor takknemlighet for felleskapet, og rikdommen som ligger i møtet med brødre og søstre som har en felles tro og samme håp.

SWN og RB