Guds nærvær

Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Ef 2,13

Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Rom 10,8

Ved syndefallet oppstod det et skille mellom mennesker og Gud. Dette skillet ble symbolisert gjennom forhenget i tempelet. Dette kunne ingen passere uten å dø. Langfredag revnet dette i fra øverst til nederst. Dette skjedde for å vise at veien til Gud er åpnet ved Jesu død for våre synder.

Når ordet om Jesus kors får smelte sammen med ditt hjerte, ved syndsbekjennelse og tro, så føres du inn i samfunn med Gud. Det skjer en forlikelse. En forsoning mellom deg og Gud. Kristus kommer inn i ditt hjerte. Du kommer Gud nær, og Gud kommer nær til deg.

Aldri kommer Gud oss nærmere enn gjennom sitt ord. Opplever du at Ordet taler til deg, så er det Gud som taler til deg. Når Ordet kommer deg nær, så er det Gud som kommer deg nær. Når Ordet flytter inn i ditt hjerte, flytter Jesus inn med det.

Religiøse følelser er derfor nært knyttet til Ordet, og Ordet om korset.

Kjedelig

Menneskets natur tar anstøt av Jesu kors. Det liker ikke å høre at det er fortapt i seg selv, uten mulighet til å reparere sitt Gudsforhold. De liker ikke å høre at det ikke kan forbedres, men må livet ut leve i avhengighet av Guds uforskyldte nåde. Om en ikke lever i lyset av Guds Ord, merker en lite til sine synder. Da blir også Jesu kors kjedelig og selvfølgelig.

Denne kristendom kan for mange se stakkarslig og lite åndelig ut. En får en stadig større erkjennelse av synd, og opplever ikke at en blir en stadig bedre versjon av seg selv. På møtene skjer det ikke så mye spennende. Det er enkel forkynnelse for hjerte og tanke. Ikke alltid opplever en at en får noe. En kan være trøtt og uopplagt. Men så virker likevel Ordet en åndelig vekst og modning. Av og til møter Gud deg på en særlig måte i Ordet. Du får kjenne gleden av å være frelst og eier frelsesvisshet. Du kjenner lengselen etter himmelen, og du kjenner nøden for de ufrelste.

Men i hverdagen føles ikke Guds nærvær særlig sterkt. Dette er en kristens smerte. Du opplever avstanden mellom deg og Gud som smertefull og vond. I lidelse og sjukdom kan han kjennes særlig langt borte.

«Om du sier at han ikke ser deg, så ser han nok din sak, og du må vente på ham», sa Job. Johannes kjente seg ensom og forlatt av Gud i fengselet og sendte et nødrop til Jesus. «Er du den som skal komme?»

En dag skal vi se ham ansikt til ansikt. Men ikke nå. Nå vandrer vi i tro, ikke i beskuelse.

For at du skal holdes på denne veien, har Gud gitt deg nådemidlene. I disse komme Gud deg nær, taler til deg og bevarer deg.

Alternativ åndelighet

Forførelser kjennes på at en fornekter eller forandrer evangeliet. Når Guds nærvær loves på annet vis, skal vi ikke tro det.

Guds nærvær fås ikke gjennom teknikker eller profetskoler som du lærer å høre Guds stemme. Dette høres nok spennende ut. Finnes det en måte å få kontakt med Gud slik at en føler det og kjenner det? Finnes det teknikker en kan lære for at dette kan skje? Finnes det personer med en slik salvelse, at de kan formidle dette Gudsnærværet til oss?

Svaret er entydig nei. Gå ikke etter slike røster. Selv om de dekorerer denne tale med sterke opplevelser og under og tegn. Alt dette kan virke veldig forlokkende og spennende, men de leder bort fra Ordet om korset. De leder bort fra bedehusets klassiske forkynnelse om synd og nåde. Og de kan i verste fall lede mennesker bort fra veien til himmelen.

Jan Bygstad skriver slik om dette:

Hva kjennetegner så svermeriet slik Luther beskriver det? Først og fremst det at en skaper et skille mellom Ordet og Ånden, slik at en mener seg å oppleve Åndens direkte tiltale i eget hjerte: Uavhengig av det ytre Guds ord hører en ”Guds røst” i sitt indre. Denne åpenbarer Guds vilje og er samtidig er vitnesbyrd om at en står i fortrolig samfunn med Gud. De som slik roser seg av direkte tilgang til Gud, opptrer ofte med stor selvsikkerhet, og mener seg å kunne bedømme alle ting og alle lærer i kraft av sin særlige åpenbaringskunnskap. (Bibelsk tro 4,2010)

Ole Andreas Meling, daglig leder Misjon Sarepta