Sørarnøy, Sandhornøya og Bodø

Sist uke har Sarepta hatt møter i Nordland. Små og store steder er besøkt. Situasjonen er alvorlig og nøden stor.

På Sandhornøya bor det en hel del folk. Det er barnehage og skole her.
Bedehuset på Mårnes er det Misjonsforbundet som eier. Da vi kom hit rett før jul var det 3 år siden sist møte. Bedehuset er i grei forfatning. Det er mulig for Ordets vitner å bo på huset.
Vi var 7 personer på møte på Mårnes. To var tilreisende fra Sørarnøy. Det var veldig fint med dem som kom, samtidig så tenker vi på alle de små som vokser opp her. Får de høre noe av Sannhetens Ord….Guds Ord? De «midt» i livet…eller på kanten av sin grav…..får de høre Ordet som kan berge deres sjel for evig?
Blir livets store mål bare penger, eiendom, fritidsaktiviteter og forlystelser for folket som bor her? Når noe Ord fra Himmelens og jordens skaper inn til menneskene her? …….slik at man stoppes opp midt i dette jaget …….og kommer til ettertanke på de viktigste spørsmål av alle. Hvordan kan jeg bli frelst for evig? Hvor går veien til Himmelen…Den nye jord som Gud innbyr til? Kan jeg bli frelst?

Kamilla og Elias sang på Mårnes bedehus

På Sørarnøy hadde vi denne gangen møter på Sion. Det er også bedehus på øya og folket går litt om hverandre. Sion har i 2022 hatt lite møter. Huset deres er i meget bra stand og en flott leilighet står til disposisjon for predikanter.

På Sørarnøy møtte jeg mange hungrige sjeler som var svært takknemlige for at vi kom med forkynnelse av Guds Ord. På bedehuset har de en god del møter «med seg selv». Det vil si at de har møter uten at det er tilreisende taler. Da viser de ofte en «tale på veggen». Det er jo slik at det er blitt få omreisende forkynnere etter hvert. Småstedene i Nordland opplever nok ofte at talerne bare «flyr over» dem. På Sørarnøy ble vi ønsket hjertelig velkommen tilbake og aller helst ville flere at vi skulle vært der minst en uke nå.

Sion Sørarnøy

I Bodø er Betania blitt til Sentrumskirken Betania.
Normisjon eier en hel bygård her. Den ble bygd rundt 1950 og har huset kontorer for flere misjonsorganisasjoner. Møtelokalene er store. Siden det ikke var planlagt noe møte i Sentrumskirken Søndag den 15. januar…så stoppet vi der.
For noen få år siden var det mange unge som var knyttet til forsamlingen. Av forskjellige grunner er det flere av disse som nå er flyttet…..og det merkes……..
De som kom på møtet denne Søndag formiddag var takknemlige. Det var tydelig i samtaler vi hadde etterpå, at Guds Ord nådde inn.

Sentrumskirken Betania (Bodø)

Bodø er en by på over 50.000 innbyggere. De få forsamlinger som finnes i byen er heller små.
Måtte Herren få vekket opp noen som «står ledige på torget» ……..som står der på individualismens plattform……..måtte Han få vekket noen slik at de kom inn i Herrens fortrolige samfunn…….og ut i tjenesten der de så sårt trenger en kristen broder og søster til……slik som i store Bødø.

Bønn som du «ledige på torget» kan be:

«Herre vekk meg og før meg INN i Herrens fortrolige råd og UT der hvor du Herre vil ha meg.