Møter med Stig Skarstein

Den første helga i oktober var det tid for møter igjen på Bruflat menighetshus. Forkynner Stig Skarstein hadde tatt turen innom Valdres som en del av en møteserie i Gudbrandsdalen. På det første møtet var det elleve frammøtte, på det andre kun fem. Selv om vi kunne ønske at oppmøtet var større, var det fint å bli minnet på at det nettopp er de små flokkene som Sarepta ønsket å nå ut til.

Stig talte sterkt den første kvelden om hvordan han kom til tro på Jesus og om hvordan han fikk sin identitet i Han. Han løftet fram viktigheten av å bli kjent med hvilke tanker Herren har med oss, framfor våre egne og andres tanker om hvem vi er. Gud vil gi oss den erkjennelsen som Sulamitt hadde etter å ha vært sammen med Han som er hellig og ren: ”Sort er jeg, men yndig” (Høys. 1,5). Vi må komme til den erkjennelsen at vi er syndere før behovet for en frelser melder seg. Dersom vi leser videre i Høysangen, kan vi se hvordan Sulamitt fikk løfte blikket sitt på Han som talte milde ord inn i hennes liv. Hennes erkjennelse ble: ”Jeg er Sarons rose og liljen i dalene.” (Høys. 2,1).  

Jesus elsker oss slik som vi er og lar oss samtidig ikke forbli der vi er. Denne transformasjonen starter fra vi blir født på ny, som et spirende frø som får vokse og gro til å ligne mer på Jesus.

Han talte videre om viktigheten av det personlige fellesskapet med Herren i bønnen og i Ordet. Det er der vi får bli kjent med Gud og med oss selv. Stig sang også sanger som bygget under forkynnelsen. Vi takker for besøket og ønsker deg hjertelig velkommen tilbake!

Av Hanne Marit Claudius