På historisk grunn

Jeg står og skuer utover en åker i Østfold. Det er mange av dem her i området. Men denne åkeren skiller seg ut. For det blotte øye så er den nokså lik mange andre åkere, men her skjedde det noe som fikk enorm betydning for vårt land og folk. Det var her Hans Nielsen Hauge ble møtt og kalt av Gud.

Det er spesielt å være ute på reis med Ordet og stå her ved huset hvor Hans Nielsen Hauge vokste opp. Jeg gjør meg mange tanker. Det formes en bønn i hjertet. Kunne også jeg få vise den samme lydigheten mot Guds ord som Hauge viste. Kunne også jeg få være sannheten tro i kjærlighet.

Også når prisen blir høy.

Det er noen mennesker og navn som lever videre mange generasjoner etter sin død. De blir ikke glemt. Hvorfor det? I flere tilfeller så er det fordi disse menneskene fulgte sin overbevisning, stod opp for det de trodde på og tok omkostningene. Dette gjaldt Hans Nielsen Hauge i aller høyeste grad.

Hauge fikk hard medfart. Han betalte en høy pris. Ja, han døde bare 52 år gammel, etter flere tøffe fengselsopphold.

Vi har det fortsatt fritt og godt i Norge. Det er lov å samles om Guds ord. Men mørke skyer truer i horisonten. Allerede i dag kan den som vil stå på Guds ord og gi bibelsk veiledning, i ytterste konsekvens bli dømt. Ingen må tro at det blir enklere i tiden fremover å løfte frem Bibelens budskap. Det vil bli vanskelig. Det kan være fristende å både gi opp og gi etter. Det er så mye enklere og mer behagelig det. Måtte vi få nåde og kraft til å stå i stormen. Til å bringe ut det evige livs ord. Alt rundt oss skal forgå. Det varer bare en kort stund. Guds ord er evig. Derfor må vi fylles av det Ordet som kan mette vår sjel for tid og evighet.

Mitt og ditt navn kommer mest sannsynlig til å være glemt ganske kort tid etter vår død. Vi kommer nok ikke til å bli en del av historen på samme måte som Hans Nielsen Hauge. Men tenk om vi kunne fått bringe ut Jesu navn til enda flere mennesker. Det navnet som aldri blekner eller tæres av tidens tann. Vårt navn trenger ikke videreføres til nye generasjoner, men Jesu navn må videre til den oppvoksende slekt. Det er vårt oppdrag. Oppdraget har hast!

«Jesu navn hvor skjønt det klinger, la det runge over jord
Intet annet verden bringer, håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike, skyte friske skudd på ny.» (David Welander)

Even Ydstebø