Forkynnelse av Guds Ord, bønn og offer

I går kveld var vi på Rød bedehus på Gossen. Til slutt i møtet var det kaffeservering. Ved det bordet jeg satt, snakket vi om viktigheten av forkynnelsen. Ikke hvilken som helst forkynnelse….men forkynnelsen av Guds Ord. Alt Guds Ord. Også det som ikke passer inn i det sekulariserte Norge i 2022.

Hele tiden mens jeg sto på talerstolen kunne jeg se dette store maleriet bak i salen. Leo Oterhals malte dette i sin ungdom. Med synet og budskapet om at Jesus Kristus kommer snart….og «fødselsveene» over alt i en urolig verden……ja da blir budskap og tale vekkende…..og en lang pekefinger rettes mot Jesus Kristus, min Frelse. Guds Lam.

Djevelen vet jo at dersom han kan få Guds folk bort fra Guds Ord…..da har han fått brutt den åndelige livslinjen. Djevelen begynner alltid i det «små»……men taktikken har vært den samme helt fra syndefallets dag: «Har Gud virkelig sagt?».
Ikke bare folket generelt har lyttet til……. og gitt djevelen rett i hans innspill. Også en mengde predikanter og prester lånte øret til hans røst. De som var satt til veiledere og som skulle peke på veien til Himmelen…Jesus Kristus/Guds Ord. De var satt til å si: «Så sier Herren!». Men røsten ble uklar og utydelig….. slik at folket kunne få sove i fred i den åndelige søvn.

Videre samtalte vi om at sammenhengende møtevirksomhet er avgjørende viktig med tanke på åndelig fornyelse og vekkelse. Den åndelige samtalen ble også trukket frem som noe viktig og godt Den er det er blitt mindre av de siste 20-30 årene.

Vi som er født på ny….altså Guds barn…..vi må bruke våre krefter og tid rett nå i DEN ALLER SISTE TID. Vi må legge til rette for at det skapes møteplasser mellom mennesker og Guds Ord.
Leve med i arbeid, offer og bønn.

Hovedbilde: Rød bedehus på Gossen

HB