Sann kristen spiritualitet

Yoga-gudstjenesten i Bergen har skapt mye debatt. Intensjonen til dialogprest May Bente Stuart Matre er å invitere personer som praktiserer yoga til kirken. De skal kjenne seg igjen, og slik føle seg velkommen både til kirken og til Gud. Intensjonen er god.

Hun tar avstand fra enkelte yoga-praksiser som har en tydelig hinduistisk filosofi, men mener det er mulig å bruke verktøyet positivt i kristen spiritualitet.

Yoga er av hinduistisk opprinnelse, og det er for dem et helt sentralt middel for å oppnå kontakt med guddommen. Vi tror ikke det er mulig å «kristne» dette verktøyet, uten at en drar med seg hinduistisk tenkning. Religionsblanding blir resultatet. Ingenting advares Israelsfolket mer om enn det.

Hva er sann kristen spiritualitet? Kan Gud oppleves? Kan vi føle Guds nærvær? Hvordan taler Gud til oss? Hvordan taler jeg til Gud? Hvordan får jeg denne gode kontakten med Gud?

Gud er usynlig. Vi kan ikke se ham. Hans stemme er også som hovedregel ikke hørbar. Likevel taler Gud til oss med ord. Disse ord kommer til oss gjennom mellommenn. I GT talte Gud gjennom profetene. I NT taler Gud til oss gjennom Sønnen og apostlene.

Kristen spiritualitet er enkel. «Land, land, land, hør Herrens ord». Gud taler til deg i Skriften. Du hører og tror.

Derfor er det kognitive viktig i kristen tro. Ordet må forstås med tanken. Såkornet i den gode jord kjennetegnes på personer som hører og forstår. Det er Åndens oppgave å forklare Ordet for oss. Vi skal ikke drikke oss drukne av vin, men bli fylt med Ånden, sier Paulus. Vin bedøver hjerneceller. Vi blir kognitivt svekket. Å bli fylt med ånden har motsatt virkning. Du blir kognitivt klartenkt og våken.

Den hinduistiske spiritualitet er preget av ordløshet. En søker opplysning inni seg selv og harmoni mellom ånd, sjel og legeme. Det ultimate mål er forening med guddommen Brahman.

Selv om en prøver å sette kristne navn på dette, så er det likevel den hinduistiske, ordløse spiritualiteten som blir resultatet. «Holy yoga er en opplevelse, og den kan ikke beskrives med ord», sier Brooke Boon i boka «Holy Yoga». Matre sier i sitt innlegg at yoga «åpner andre rom i oss enn de rent kognitive.»

Kjenner en vegen godt, ser en lettere avveiene. Vi trenger å gjøre erfaringer med kraften i det forkynte ord.

Det er virkelig et Guds under når du opplever som disiplene. «Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene», Luk 24,45.

Når Ordet får tale til deg om din synd og du ved Ordet får rette blikket på Jesus som din frelser, da er Guds Ånd nær.

Det er bare i budskapet om Jesus og hans død, vi kommer Gud nær. «Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod», Ef 2,13.

Jesus tar bolig i den som tror dette evangelium.

Denne spiritualiteten er ikke imponerende i menneskers øyne. Den er jordnær. Den åpner opp dine øyne, så du forstår virkeligheten. Du skjønner du er en synder som trenger å frelses av Jesus. Du får trang til å høre hans Ord og gjøre hans vilje. Og du får trang til å tale med Gud i bønn. Du begynner å sørge over deg selv og dine synder, og søker hjelp og kraft til å seire over dem. Den gjør deg liten, og ikke stor. Den gjør deg ikke selvopptatt, men fyller deg med Jesu kjærlighet så du ser din bror og søster. Den skaper himmelvendte personer, som har sitt hjemland i himmelen.

Dette er sann kristen spiritualitet. Den skapes kun ved forkynnelse av Guds Ord.

tekst: Ole Andreas Meling

foto: Adobe stock