På Sørlandsturné med Guds Ord

Vi på Sørlandet var så heldig å få besøk av Kristian Fagerli denne uka. Første møte var på Frikstad Bedehus etterfulgt av et møte på Hald i Mandal. Vi hadde også to møter på Blå Kors i Kristiansand og til sist et møte på Rosseland bedehus i Brennåsen. Det kom både unge og eldre på møtene, og vi fikk noen fine samlinger.

Kristian Fagerli, Tor André Haddeland og Elisabeth Gjerde

Tor André Haddeland og Elisabeth Gjerde som er nyansatte i Sarepta var også delaktige med ledelse, sang og musikk. På møtene fikk vi høre god og solid forkynnelse fra Guds Ord. Det jeg sitter igjen med etter å ha hørt Kristian disse dagene er hvor uendelig rik Bibelen er på budskapet om Jesus og frelsesverket fra første bok i Bibelen til den siste.

En av kveldene tok Kristian utgangspunkt i Første Samuelsbok. Der er det krig mellom Israelsfolket og Filistrene. Hærene står imot hverandre, klare til kamp. Da trer Goliat frem, en veldig krigsmann og kjempe, og foreslår tvekamp istedenfor krig mellom begge hærene. I 1. Sam 17.9 sier Goliat at Israelsfolket må velge seg ut en mann og la denne mannen ha tvekamp med ham. «Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, så skal vi være trellene deres. Men hvis jeg jeg får bukt med ham og feller ham, så skal dere være trellene våre og tjene oss.» Slaget i krigen skal avgjøres ved tvekamp. En representant for Israelsfolket og en representant for Filistrene. Hvem som vinner og hvem som taper i dette slaget, har avgjørende betydning for alle.
Prinsippet om «Det som skjer med den ene blir alle til del» blir presentert her.

Det har vært to store tvekamper i verdens historie. Den første var i Edens hage. Der tapte mennesket for slangen, og dette fikk uendelig store konsekvenser for hele menneskeheten. Ved Adam kom synden inn i verden, og det som gjaldt Adam gjaldt for alle mennesker som blir født på jorda. Den andre tvekampen var på Golgata. Der døde Jesus for alle verdens synder og åpnet døren til Himmelen for alle dem som tror på ham. I denne tvekampen knuste Jesus slangens hode, og åpnet frelsens vei for alle som kommer til tro. Igjen ble det som skjedde med den ene alle til del. Jesu frelsesverk gir nå alle muligheten til frelse og evig liv. Det er stort!  

«Likesom en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerninger til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker.» Rom. 5.18. 

Hilsen Elisabeth Gjerde