Nye ansatte i hjemmearbeidet

Sarepta utvider staben på hjemmefronten. Tor André Haddeland begynner som forkynner i 20 % stilling fra 1. februar. Han har reist for Misjon Sarepta i flere år, men da som innleid forkynner. Nå går han inn i et formelt ansettelsesforhold. Det medfører også at han vil reise noe mer for Misjon Sarepta enn han tidligere har gjort. Han vil også fortsette som forsamlingsarbeider i Frikstad i en 80 % stilling. Tor André er 32 år gammel og har allerede lang fartstid som predikant.

Han er kjæreste med Elisabeth Gjerde, 28 år gammel. Hun blir også ansatt i 30 % stilling fra 1. februar. Hun har sunget CD for Sarepta oghar også sunget og vitnet på mange av våre møter. Et år var hun også deltaker på bibelskolen i Spania. Vi er veldig glade for å få en kvinne med på laget, men mest av alt at vi får lov til å bruke den nådegaven hun har fått i sang og vitnesbyrd i våre møter i Sarepta.

Bedehusarbeid er mange steder et nybrottsarbeid. Selv om arbeidsformen er gammel, så er arbeidet svært svakt mange steder, og forkynneren må gjøre det meste selv i et møte. Da kan det være godt å være to, og det kan være godt å kunne bruke sang i forkynnelsen. Kanskje får vi også frimodighet til å gå på gater og streder og invitere til møte.

Ta også dem med dere i deres bønner!