Retting om friskularetting

I artikkelen «Statens oppsedingstvang» kom eg i skade for å gje ei feil faktaopplysning ved at eg skreiv «at regjeringa har sett alle søknadar om nye friskular eller utvidingar på vent». Det rette er at det gjeld to typar friskular. Skular for vidaregåande opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram og skular med særskilt profil. Eg beklager denne feilen, sjølv om det ikkje endrar hovudpoenget i artikkelen.

Johannes Kleppa