Bobil 3 på plass

I dag var Even Ydstebø i Solemdal og hentet Bobil 3! – etter at den har blitt klargjort med diverse oppgraderinger og understellsbehandling. Ikke alle forkynnere trenger bobil, men det har vist seg å være et svært tjenlig redskap for å få til møter der det er lite eller ikke møtevirksomhet fra før. De stedene er det mange av etter hvert…… rundt om i Norden.

Da denne Bobil 3 «dukket opp» i siste del av september, var det et ektepar som stilte med midler til hele kjøpet gjennom et rentefritt lån. Tidligere var det startet en egen innsamling til Bobil 3 …….og her kan du fortsatt være med å bidra. Les mere om det på innlegget «Ny bobil» fra 12. september. Mange takk til alle dere som til nå har vært med på å bidra!

Når vi besøker ei bygd……. blir ofte bobilen med sine invitasjonsplakater i vinduene lagt merke til. Vi står gjerne godt synlig. En og annen kommer borttil bilen og slår av en prat. Andre bare leser et vers og går videre.

Misjon Sarepta er en forkynnerbevegelse som ønsker å utvide møtevirksomheten i Norden. Mange av de stedene vi besøker starter gjerne med ett møte. Ved gjentatte besøk ….legger det seg ofte til rette med både to og tre møter etter hverandre. Vi har et mål om å få holde mange flere utadrettede møteserier i fremtiden…..om Herren vil og om Han gir oss den nåde…..at vi får være Hans sendebud..

Noen må bære og sende. Noen må gå! Be Høstens Herre om å drive ut arbeidere både i sendetjenesten og i gå-tjenesten!

HB