Møteuke i Seljord

Onsdag 13. oktober var det nok en gang klart for møter på Misjonshuset i Seljord i regi av Misjon Sarepta. Denne gangen var det Tor André Haddeland som forkynte Guds Ord på de 4 møtene som var satt opp. Elisabeth Gjerde var også med, og hun deltok med både sang, ledelse og vitnesbyrd hver kveld.

Det var flere ting som ble løftet frem fra talerstolen gjennom uken som gikk. Den første kvelden ble det minnet om Guds uforskyldte nåde som blir gitt til enhver – for intet, ved troen på Jesus Kristus. Den andre kvelden ble det talt om den store arven et Guds barn har, samt det fremtidshåpet vi eier i Kristus. Det ble blant annet sitert fra Romerne 8:18 hvor det står: «For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss.»

De to siste kveldene ble det talt ut fra tekster i Lukas 23 og 24. Vi fikk blant annet høre litt om dramaet som utspilte seg i morgentimene i forkant av Jesu korsfestelse. Jesus var uskyldig, men han ville dø! Ja, Jesus var ren, men han valgte likevel å dø – for han visste at det kun var på den måten han kunne betale for våre synder og kjøpe oss fri fra lovens krav!

Etter møtene ble det servert kaffe og kjeks hver kveld, og vi fikk flere gode samtaler. Det kom alt fra 5 til 18 stk på møtene, og det var en god opplevelse å samles på Misjonshuset i Seljord disse kveldene! Det var godt å treffe troende søsken og stifte nye bekjentskaper, og vi håper å kunne komme tilbake igjen om ikke så altfor lenge til.

Tor André Haddeland