Vågå

Det var godt å møte «den lille flokk» i Vågå igjen sist Søndag. Lokalet i Frivilligsentralen var pyntet og mat gjort klar på kjøkkenet. Men det var først og fremst for å høre Guds Ord forkynt….at folket kom. Det at noen tydelig har vokst i nåde og kjennskap til Herren Jesus Kristus de siste årene, ja, det gleder mitt hjerte.

Det var i 2017 Sarepta første gang kom og hadde møte i dette området. Da hadde vi husmøte i Lalm. Etter det har det blitt en god del møter i Vågå.
Da Liv og Martin Schjølberg og Lorents Nord-Varhaug gjestet Vågå med møtehelg i september 2018 ……var det spesielt «åpent» på møtene. Som en fremmøtt på Søndag sa det; «det var som om alle vinduer stod på vid vegg den helga». Og ei anna sa; «Ja, Lorents er nå liksom vår han da».

Det er vanskelig å si nei når det kommer spørsmål fra Vågå ……om man kan komme og forkynne Guds Ord der. Det ble et slik «innimellommøte» nå på Søndag. Det førte til 40 mil i bil for ett møte. Det er ikke slik vi normalt legger opp reiserutene, men av og til kjører vi noen mil ekstra…….for at Guds folk skal få Guds mat……når de spør.
Takk til alle dere som gjør dette mulig gjennom regelmessig offer……og takk for forbønn! I Vågå var de også takknemlige, da jeg kunne fortelle at mange hadde bedt for Vågå straks det stod på reiseruten til Sarepta.

Bilde: Frivilligsentralen i Vågå

HB