Takknemlige etter kvinnehelg

Helga 1.-3. oktober var èin fin flokk kvinner samla til kvinnehelg på Utsyn.

Sangen som blei èin gjennomgangs sang tona sterkt i salen:

« Kom inn til oss Jesus DU vet om vår nød og du kan oss hjelpe i dag…»

Vi fekk erfare sterkt hans nærvær !

Stein Solberg underviste ,sterkt,nært og sjelesørgerisk om vanskelige tema!

«Brudeidentiteten- vår største rikdom» «Femininitet ,kvinnens ære og fortrinn»

«Åndelige mødre- den høyeste stilling og tjeneste»

Vi hadde og basar til inntekt for Serepta, der Oddlaug Kleppa hadde 

andakt. 

Vi fekk også eit minikurs i kakepynting!

Så må vi ikkje gløyme delemøte,bønnefelleskap, den gode samtalen! g

God mat og tjenlige lokaler!

Takknemlig til Gud og til alle som kom og gjorde helga så rik!

Tekst og foto: Kristine Frafjord

Kurs i kakepynting med Grete Knutzen