Ny arbeider starter i dag

Fra 1. oktober vil Even Ydstebø reise på fulltid som forkynner i Misjon Sarepta. Vi er takknemlig til Herren som enda driver ut nye unge nådegaver til sin høst.

Hanna og Even

Tenk om 100 hjem kunne sette Hanna og Even Ydstebø på sin bønneliste. At det daglig blir bedt for dem og de stedene Even skal forkynne Guds Ord på. Det krever at du går inn på hjemmesiden og skriver ut møtekalenderen til Sarepta.

14 Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, 15 og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. 1Joh 5:14f

HB