Fullt hus på møteuke i Oslo

Oslo går kanskje ikke inn i kategorien «småplasser», som jo kjennetegner de steder vi oftest holder møter. Men Sarepta har valgt å satse en del i Oslo denne høsten. Mange her har et forhold til Sarepta, og det er viktig og holde kontakt med en del ungdom i byen. Mange steder vi har vært på, er det unge som tar opp stafettpinnen og er kontakter på bedehuset. Andre steder roper de sårt etter nye som kan ta over. Vi trenger å formidle kallet til å ta i mot forkynnere på de ulike lokale bedehus.

Vi fikk leie Korsvoll menighetssenter, et gammelt og tradisjonelt bedehus i Oslo. Det ble laget et arrangement på Facebook og vi fikk sendt ut noen meldinger. Men kom det folk? Det er alltid spennende. Huset tar rundt 40 personer med korona-tilpasset avstand. Gledelig var det at huset fylltes nesten helt opp. Det var barn, ungdommer, voksne og elder. Alle aldre var representert. Jan Tore talte om Jonatan som vitnet for Saul: «Det han har gjort, har vært til stor nytte for deg!». Det Jesus har gjort har vært til usigelig stor nytte for oss. Det ble forkynt evangeliet denne kvelden. Og vi fortsetter i morgen… Vær med i bønn for møtene!

Etterpå hadde de god tid til en drøs…