Møtehelg i Stadsbygd

Denne helga fikk vi besøk av ekteparet Liv og Martin Schølberg fra Molde; og taleren var Einar Svela fra Karmøy, men som bor i Stjørdal. Han var her for første gang, mens de to andre har besøkt oss noen ganger tidligere. Martin synger og spiller gitar og Liv leder møtene.

Bedehuset i Stadsbygd

Første møte startet fredag kl 19, mens møtestart var kl 17 lørdag og Søndag. For å holde god avstand pga corona,- brukte vi storsalen  og vi var på det meste 16 personer samlet på lørdagen. 

På første møte innledet taleren med at han ville gjennomgå første del av Profeten Daniels bok i løpet av helga. Han hadde med seg bærbar PC og viste både tekst og bilder på skjerm med hjelp av fremviser. Det var godt å bli minnet om at Gud holdt sin hånd over Daniel og hans venner også da de var i et hedensk land. De holdt fast ved bekjennelsen og skjulte ikke sin Gudstro  selv om det stod om livet–,jevnfør ildovnen og løvehulen. Også idag er det en åndskap og vi kan lære mye av Daniel , Sadrak, Mesak og Abednegro som ikke bøyde seg for tidsånden, men søkte Guds Rike først. 

Forskning viser at selvmords-statistikken går ned når det er krig. Dette viser oss at vi trenger noe å leve for og kjempe for. Det står i skriften at vi skal legge vinn på opplesning av SKRIFTEN. Og det gjorde virkelig vår unge predikant. og mens han leste viste han teksten på skjermen.

Lørdag ble vi minnet om at vi er omgitt av usikkerhet her på jord. Vårt håp ligger utenfor denne forgjengelige verden. Dette bibelverset ble vi spesielt minnet om: «BARE I HÅP TIL GUD ER MIN SJEL STILLE, FRA HAN KOMMER MIN FRELSE» pluss orda fra Herren som Moses brakte videre til Israelsfolket da de sto ved Rødehavet og Faraos hær sto klar for å angripe dem: «HERREN SKAL STRIDE FOR DERE,- OG DERE SKAL VÆRE STILLE».

Maleri i bedehuset i Stadsbygd

På siste møte ble vi minnet om at vi er GUDS AMBASADØRER . Daniel er et stort forbilde her. Den som er i Kristus er en ny skapning. Han døde for alle forat de som lever skal leve for Ham. Det er bare Skaperen som kan gi oss oppskriften for livet.  Han sørger for at hjertet pumper 7000 liter rundt i kroppen hver dag!
Etter de to siste møtene ble det samtale rundt bordene over en kopp kaffi /te og litt å bite i.
Vi takker for besøket og ønsker velkommen igjen!

Mvh Ole J. Haaverstad