Økende møtevirksomhet……igjen

September står for døren og Sarepta har planlagt over 100 møter rundt om i Norge denne måneden. Det er ikke så lite, men det kunne nok vært mer……
I en normalsituasjon, der vi kan få ut alle våre frivillige medarbeidere, vil vi nok kunne ligge på rundt 200 møter i måneden….. etter hvert (I Norden)…. pluss all møtevirksomhet og undervisning som skjer sør i Europa.

Det er ikke noe mål i seg selv …..det å få til et møte her eller der. Målet er at det skal skapes en møteplass mellom Guds Ord og mennesker. En nådegave skal stå der……..i møte med menneskene. En nådegave som står i Herrens fortrolige råd og som gir folket rett mat i rett tid. Bak denne nådegave som står i ildlinjen……må det også være mange foldede hender…..og mennesker som har utvidede hjerter (2. Kor. 6:11-13).

Man holding open Bible in a wheat field

Det ligge mye bønn, nød og omsorg bak det å skape én møteplass. Mennesker som ber til Herren om at Han må åpne en dør for sitt Ord inn til den og den bygd. Møteplanleggeren som må ringe eller sende både tre, fire og fem SMS-er….for å prøve og oppmuntre flokken til igjen å samles på møtelokalet. Ofte går det både en og to uker før det ene møtet er konfirmert. Når endelig ett møte er blitt planlagt, starter man med å be for stedet og for taleren. Ber om at han må få nåde til å tale som han bør…..og at det blir åpenbarings Ånd i møtet. Å skape møteplasser der det er lite eller ingen møtevirksomhet fra før er særs krevende. I det arbeidet ønsker Sarepta å stå.

Hvorfor holder man på med alt dette arbeidet. Jo, fordi man vet at flokkene trenger Guds mat…..og man vet at om nye skal legges til flokken og komme til tro på Kristus……. så trenger de å få høre Kristi Ord. Det hele handler om at sjeler skal berges…..for evig! Far i Himmelen vil ha sine barn hjem!
Det handler altså ikke om å «berge» organisasjonen eller bygge organisasjon. Det handler om å berge mennesker og bygge Guds Rike.

Å være med i dette arbeidet er ingen hobby eller jobb….verken for den som er lønnet i en kristelig organisasjon eller som bruker fritiden sin på dette. Dette er et kall og det er et arbeid! Et arbeid som MÅ gjøres og som er mer viktig enn all verdens «verdslige» arrangement, forlystelser og nytelsesopplevelser.
Derfor har alltid dem som lever tett på Kristus…. De nådeavhengige…..De som hviler i evangeliet….i Kjærlighetens sentrum…….De menneskene har alltid kjent på Kristi kjærlighets tvingende makt (2.Kor.5:14) inn over sine liv.
De MÅ stå i kallet….og kallet fører arbeidstimer med seg. År etter år. Helt til du selv blir hentet hjem og mottar nådelønnen fra Herren – Evig liv i en ny Himmel og på Den nye jord.

Det er bare Guds nåde, i Jesus Kristus….som fører deg dit inn. Å kor rik du er …du som har Jesus! Å kor rein du er….du som har Jesus. I Ham er du Rettferdig.

Om du står «ledig på torget»……altså er blant dem som ikke har gått inn i arbeidet….så vil vi nå kalle deg inn! I Guds Rike trengs forbedere og bønnegrupper rundt om. Det trengs enkeltpersoner eller grupper som legger til rette for at det kan skapes møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Dette er et herlig, meningsfylt og slitsomt arbeid å stå i. Velkommen inn!…..
PS. -Og glem ikke barna som vokser opp på det stedet du bor.

Hans Bergane
Leder møtevirksomhet Norden
Sarepta

Bilder: Adobe Stock