Daglige drypp fra Efeserbrevet

Paulus sa at han hadde forkynt Efeserne «hele Guds råd». Vi finner derfor stort sett alt som er viktig når det gjelder kristen tro og kristent liv i dette brevet. Det er så mektig innhold, at vi trenger å stanse sakte for de enkelte vers. Bli med på en vandring i Efeserbrevet med daglige små andakter.

8. februar Ef. 1,1 #1 –avsender
9. februar Ef. 1,1 #2 – adressat
10. februar Ef. 1,1 #3 – hellige
11. februar Ef. 1,1 #4 – tror på Jesus Kristus
12. februar Ef. 1,2 #5 – nåde og fred
13. februar Ef. 1,2 #6 – nåde og fred
14. februar Ef. 1,2 #7 – nåde og fred
15. februar Ef. 1,3 #8 – Lovet være Gud
16. februar Ef. 1,3 #9 – Lovsangens mål
17. februar Ef. 1,3 #10 – All åndelig velsignelse
18. februar Ef. 1,3 #11 – i Kristus
19. februar EF. 1,4 #12 – før verdens grunnvoll
20. februar EF. 1,4 #13 – utvalgt i ham
21. februar Ef. 1,4 #14 – ulastelige
22. februar Ef. 1,4 #15 – hellige
23. februar Ef. 1,4 #16  – i kjærlighet
24. februar Ef. 1,5 #17 – forut bestemt til
25. februar Ef. 1,5 #18 – barnekår
26. februar Ef. 1,5 #19 –  barnekår
27. februar EF. 1,6 #20 – Hans nådes herlighet
28. februar Ef. 1,6 #21 – Hans nådes herlighet
1. mars Ef. 1,6 #22 – akseptert
2. mars Ef. 1,6 #23 – Den Elskede
3. mars EF. 1,7 #24 – Treenighetens mål er vår frelse
4. mars Ef. 1,7 #25 – Forløsningen
5. mars Ef. 1,7 #26 – Ved hans blod
6. mars Ef. 1,7 #27 – Syndenes forlatelse
7. mars Ef. 1,8 #28 – Nådens rikedom
8. mars Ef. 1,9 #29 – Mysteriet
9. mars Ef. 1,9 #30 – Hans beslutning
10. mars Ef. 1,10 #31 – Samle alt til ett
11. mars Ef. 1,10 #32 – Samles i Kristus
12. mars Ef. 1,11 #33 – Arven 1
13. mars Ef. 1,11 #34 – Arven 2
14. mars Ef. 1,11 #35 – Forut bestemt
15. mars Ef. 1,12 #36 – til pris for hans herlighet
16. mars Ef. 1,12 #37 – vi som håpet på Kristus
17. mars Ef. 1,13 #38 – også dere
18. mars Ef. 1,13 #39 – sannhets ord
19. mars Ef. 1,13 #40 – kom til troen
20. mars Ef. 1,13 #41 – opplevelse vs lære
21. mars Ef. 1,13 #42 – Ånden som var lovt
22. mars Ef. 1,13 #43 – Åndens segl
23. mars Ef. 1,14 #44 – Ånden som pant
24. mars Ef. 1,15 #45 – Paulus sitt takkeemne
25. mars Ef. 1,15 #46 – To kjennetegn på en kristen
26. mars Ef. 1,17 #47 – Bønn til Herlighetens Far
27. mars Ef. 1,17 #48 – vokse i kjennskap
28. mars Ef. 1,17 #49 – åpenbarings ånd
29. mars Ef. 1,17 #50 – kjennskap til seg
30. mars Ef. 1,18 #51 – hjertets øyne
31. mars Ef. 1,18 #52 – håp han har kalt oss til
1. april Ef. 1,18 #53 – herlighetens arv
2. april Ef. 1,19 #54 – Guds kraft virksom i oss
3. april Ef. 1,19 #55 – Guds kraft virksom i oss som tror
4. april Ef. 1,20 #56 – Guds kraft reiste Jesus opp fra de døde
5. april Ef. 1,20 #57 – Guds kraft førte Jesus på Guds trone
6. april Ef. 1,21 #58 – Den høyeste
7. april Ef. 1,21 #59 – Trygg i hans allmakt
8. april Ef. 1,22 #60 – Hodet over menigheten
9. april Ef. 1,23 #61 – Menigheten er Kristi legeme
10. april Ef. 1,23 #62 – Fylt av han som er alt
11. april Ef. 2,1 #63 – gjort levende
12. april Ef. 2,1 #64 – dere som var døde
13. april Ef. 2,2 #65 – høvdingen over luftens makter 1
14. april Ef. 2,2 #66 – høvdingen over luftens makter 2
15. april Ef. 2,3 #67 – vandret etter kjødets lyster
16. april Ef. 2,3 #68 – kjødets vilje
17. april Ef. 2,3 #69 – tankenes vilje
18. april Ef. 2,3 #70 – vredens barn 1
19. april Ef. 2,3 #70 – vredens barn 1
20. april Ef. 2,4 #71 – Men Gud – Før og nå
21. april Ef. 2,4 #72 – Men Gud – forundring og takk
22. april Ef. 2,5 #73 – Guds gjerning med oss
23. april Ef. 2,6 #74 – Frelsens mål – liv
24. april Ef. 2,7 #75  – Guds godhet i Kristus
25. april Ef. 2,8 #77 – Av nåde er dere frelst
26. april Ef. 2,8 #78 – Av nåde – ved tro
27. april Ef. 2,9 #79 – ikke av gjerninger
28. april Ef. 2,10 #80 – Gud virker ved ordet
29. april Ef. 2,10 #81 – Gud virker ved lidelse
 30. april Ef. 2,10 #82 – gode gjerninger
1. mai Ef. 2,10 #83 – ferdiglagte gjerninger
2. mai Ef. 2,11 #84 – Kom i hu hvordan dere var før
3. mai Ef. 2,12 #85 – Uten Kristus
4. mai Ef. 2,13 #86 – Uten Gud
5. mai Ef. 2,13 #87 – Men
6. mai Ef. 2,13 #88 – Men nå, I Kristus
7. mai Ef. 2,13 #89 – I Kristus
8. mai Ef. 2,13 #90 – Langt borte – nær til
9. mai Ef. 2,13 #91 – Nær til ved Kristi blod
10. mai Ef. 2,13 #92 – Kristi blod
11. mai Ef. 2,14 #93 – Han er vår fred
12. mai Ef. 2,14 #94 – Hva er fred?
13. mai Ef. 2,14 #95 – Han er vår fred 2
14. Mai Ef. 2,14 #96 – Fiendskapet borte
15. mai Ef. 2,15 #97 – loven er avskaffet
16. mai Ef. 2,16 #98 – forlikt med Gud
17. mai Ef. 2,17 #99 – Jesus forkynner fred
18. mai Ef. 2,17 #100 – Gjensidig fred?
19. mai Ef. 2,18 #101 – Adgang
20. mai Ef. 2,19 #102 – Ikke lenger fremmede
21. mai Ef. 2,19 #103 – de helliges medborgere – et annerledes folk
22. mai Ef. 2,19 #104 – de helliges medborgere – et evig og mektig rike
23. mai Ef. 2,19 #105 – våre landsmenn
24. mai Ef. 2,19 #106 – Guds husfolk
25. mai Ef. 2,20 #107 – Guds tempel
26. mai Ef. 2,20 #108 – Bygningens grunnvoll
27. mai Ef. 2,20 #109 – Sandgrunn 1
28. mai Ef. 2,20 #110 – Sandgrunn 2
29. mai Ef. 2,21 #111  – Hjørnesteien er Kristus
30. mai Ef. 2,22 #112 – bygd med ulike steiner
31. mai Ef. 2,22 #113 – steinene tilpasses
01. juni Ef. 3,1 #114 – Jesu fange
02. juni Ef. 3,2 #115 – Kristus mysterie
03. juni Ef. 3,5 #116 – Åpenbart for apostlene
04. juni Ef. 3,6 #117 – Hedningene er medarvinger
05. juni Ef. 3,6 #118 – Løftet gjelder hedningene
06. juni Ef. 3,7 #119 – Tjener og leder
07. juni Ef. 3,7 #120 – Paulus nådegave
08. juni Ef. 3,8 #121 – Den minste av alle hellige
09. juni Ef. 3,8 #122 – forkynne evangeliet
10. juni Ef. 3,8 #123 – Kristi uranskelige rikdom
11. juni Ef. 3,9 #124 – Opplysning
12. juni Ef. 3,10 #125 – Guds mangfoldige visdom
13. juni Ef. 3,11 #126 – Alt går som planlagt
14. juni Ef. 3,12 #127 – Adgang i ham
15. juni Ef. 3,13 #128 – Lære og liv
16. juni Ef. 3,13 #129 – Bønn om å ikke miste motet
17. juni Ef. 3,14 #130 – Bønn og struktur
18. juni Ef. 3,15 #131  – vår rette Far
19. juni Ef. 3,16 #132 – Hva Paulus ber om
20. juni Ef. 3,16 #133 – Det indre menneske
21. juni Ef. 3,16 #134 – Et sterkt indre menneske
22. juni Ef. 3,17 #135 – Kristus bor i den som tror
23. juni Ef. 3,18 #136 – rotfestet i kjærlighet
24. juni Ef. 3,19 #137 – i stand til å fatte
25. juni Ef. 3,19 #138 – kjærlighetens gode sirkel
26. juni Ef. 3,19 #139 – Hvor bred er Kristi kjærlighet
27. juni Ef. 3,19 #140 – Hvor lang er Kristi kjærlighet
28. juni Ef. 3,19 #141 – Hvor dyp er Kristi kjærlighet
29. juni Ef. 3,19 #142 – Hvor høy er Kristi kjærlighet
30. juni Ef. 3,19 #143 – til hele Guds fylde
01. juli Ef. 3.19 #144 – til hele Guds fylde 2
02. juli Ef. 3,20 #145 – hans som kan gjøre mer enn alt
03. juli Ef. 3,21 #146 – ham være æren
04. juli Ef. 4,1 #147 – Jeg formaner dere derfor 1
05. juli Ef. 4,1 #148 – Jeg formaner dere derfor 2
06. juli Ef. 4,1 #149 – Fange for Jesu skyld
07. juli Ef. 4,1 #150 – vandre verdig deres kall
08. juli Ef. 4,2 #151 – De første formaningsord
09. juli Ef. 4,2 #152 – Ydmykhet
10. juli Ef. 4,2 #153 – Mildhet
11. juli Ef. 4,2 #154 – Tålmodighet
12. juli Ef. 4,2 #155 – Overbærenhet

Bilde: Adobe Stock