Daglige drypp fra Efeserbrevet

Egg sies å ha alle næringstoffer kroppen trenger. Efeserbrevet er omtrent det samme når det gjelder åndelig næring. Korona-tid har skapt litt mer tid til å fordybe seg, og vi prøver her å servere små drypp hver dag en tid framover. Hvert klipp er på 4-6 minutter. Her ønskes å gi sjelesorg, og la Efeserbrevet ordlyd få tale til oss.

8. februar Ef. 1,1 #1 –avsender
9. februar Ef. 1,1 #2 – adressat
10. februar Ef. 1,1 #3 – hellige
11. februar Ef. 1,1 #4 – tror på Jesus Kristus
12. februar Ef. 1,2 #5 – nåde og fred
13. februar Ef. 1,2 #6 – nåde og fred
14. februar Ef. 1,2 #7 – nåde og fred
15. februar Ef. 1,3 #8 – Lovet være Gud
16. februar Ef. 1,3 #9 – Lovsangens mål
17. februar Ef. 1,3 #10 – All åndelig velsignelse
18. februar Ef. 1,3 #11 – i Kristus
19. februar EF. 1,4 #12 – før verdens grunnvoll
20. februar EF. 1,4 #13 – utvalgt i ham
21. februar Ef. 1,4 #14 – ulastelige
22. februar Ef. 1,4 #15 – hellige
23. februar Ef. 1,4 #16  – i kjærlighet
24. februar Ef. 1,5 #17 – forut bestemt til
25. februar Ef. 1,5 #18 – barnekår
26. februar Ef. 1,5 #19 –  barnekår
27. februar EF. 1,6 #20 – Hans nådes herlighet
28. februar Ef. 1,6 #21 – Hans nådes herlighet
1. mars Ef. 1,6 #22 – akseptert
2. mars Ef. 1,6 #23 – Den Elskede
3. mars EF. 1,7 #24 – Treenighetens mål er vår frelse
4. mars Ef. 1,7 #25 – Forløsningen
5. mars Ef. 1,7 #26 – Ved hans blod
6. mars Ef. 1,7 #27 – Syndenes forlatelse
7. mars Ef. 1,8 #28 – Nådens rikedom
8. mars Ef. 1,9 #29 – Mysteriet
9. mars Ef. 1,9 #30 – Hans beslutning
10. mars Ef. 1,10 #31 – Samle alt til ett
11. mars Ef. 1,10 #32 – Samles i Kristus
12. mars Ef. 1,11 #33 – Arven 1
13. mars Ef. 1,11 #34 – Arven 2
14. mars Ef. 1,11 #35 – Forut bestemt
15. mars Ef. 1,12 #36 – til pris for hans herlighet
16. mars Ef. 1,12 #37 – vi som håpet på Kristus