Kjære brødre og søstre!

Vi skriver til dere fra Faderens hjerte, det vil si, med masse kjærlighet i Herren Jesus Kristus. Vi har ferskt i minnet det vi har fått sammen med dere på Sarepta i Spania, da vi takket være Herren fikk delta på bibelundervisning. Vi fikk lære mye av dem som underviste i Guds ord, delta på hyggelige kaffestunder, og knytte bekjentskaper som fortsatt holder. Så en spesiell hilsen til alle dere vi har hatt gleden av å treffe.

For oss personlig går livet i Spania bra, vi kjenner ikke til så mange tilfeller av viruset, men vi er likevel oppmerksomme på at mange er berørt både helsemessig og økonomisk. Dette gjør oss bevisste på at vi bør forberede oss på tider som fortsatt vil være i forandring.

Det sies at forandringer og kriser utfordrer og lærer oss. Vi som er i Kristus kan forstå og lære mye av disse forandringene og krisene som verden opplever, noe som gjør oss i stand til å gi en bedre respons. Som barn av Gud har vi blitt gitt en herlig gave, Hans ord som er en lykt for våre føtter, og et lys på våre veier. I tillegg har vi blitt gitt Den Hellige Ånd som lærer oss alle ting, og minner oss på alt det Herren har talt til oss. Med denne forutsetningen vil vi dele med dere noen tanker som vi synes er aktuelle og nyttige for våre liv i disse tider.

  • Les Guds Ord (daglig brød). Hvordan skal Den Hellige Ånd minne oss på alt? Hvordan vil våre veier bli lyst opp? Hvordan kan vi vite Guds vilje for våre liv? Hvordan skal vi bli helliggjort? Jesus ba; Hellige dem i Din sannhet! Ditt Ord er sannhet. (Joh 17:17)

  • Vær forberedt på forandringer og dra nytte av nye muligheter. Alle forandringer kommer med nye scenarier, derfor må vi be om visjon og veiledning slik at vi kan dra nytte av de nye mulighetene. Om jeg har mistet jobben min, hva kan jeg gjøre nå? Hva kan vi gjøre når det er store begrensinger på hvor mange som kan samles for å høre Guds ord i kirker, og menigheter? Elisja ba og sa: «Herre, jeg ber Deg, åpne øynene hans så han kan se.» Da åpnet Herren øynene til den unge tjeneren, og han så. Og se, overalt rundt Elisja var fjellet fullt av hester og vogner av ild. (2. Kong 6:17).

  • Vær oppmerksom på at trengsler opplevd med Herren former vår kristne karakter. Ikke mist motet i møte med trengsler, vi trenger at vår karakter forvandles. «Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden». (Joh 16:33).

  • Vær takknemlig og fokuser på velsignelsene, ikke se tilbake på det du har tapt, men fokuser på nåværende og fremtidige velsignelser med glede, for vårt håp er i Jesus. Husk Lot’s kone! (Luk 17:32). Ikke se tilbake. Verden har forandret seg, men vi har fremdeles en allmektig Gud som tar vare på oss.

  • Vær som Daniel! Han sloss ikke imot forandringene som de Babylonske styresmaktene påla ham, men han hadde et klart syn på hvor grensen gikk, han lot ikke noe komme på kompromiss med hans lydighet og lojalitet til Gud, for han visste at Gud ville bevare ham. Istedet for å nekte å delta i det Babylonske samfunnet, ble han en leder med innflytelse.

  • Be! Uten bønn, uten forhold. «Våk derfor, og be hver tid og stund om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt dette som skal skje, og bli stående for menneskesønnen». (Luk 21:36) Be slik at din kjærlighet ikke blir kald, slik at du kan holde ut til enden, og bli frelst. (Matt 24:12-13).

  • Drøm og se fremover, fortsett med prosjekter, fortsett med arbeid for Herren, og fortsett med støtte til misjonen!

  • Sett i stand økonomien din, ikke bruk noe unødvendig.

Disse tingene sier vi til hver enkelt, men til alle sammen sier vi: la oss stå sammen og forbli forent. Som Jesus ba; «Jeg ber om at de alle må være ett, slik Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss …» (Joh 17:21).

Vi tror sterkt at vi går inn i en tid, hvor vi må følge den første kirkes eksempel og stå sammen slik Jesus ba for oss før han gikk til korset. Han ba om at vi forblir sammen i Hans kjærlighet for oss, og at vi elsker hverandre slik Han har elsket oss. Forent og ikke delt, et hvert rike som er i strid med seg selv vil falle. Mer vet vi at riket vi tilhører ikke bare vil vinne, men også vare evig.

Når vi vet alt dette, vil vi oppmuntre alle til å fortsette å vokse i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus og forbli forenet med det perfekte bånd som er kjærlighet.

Vi hilser med dette og ønsker at håpets Gud vil fylle dere med all glede og fred ved tro, slik at dere kan bli rike på håp gjennom Den Hellige Ånds kraft.

Alexander og Carolina