Religiøsitet uten Gud?

Går det an å være religiøs uten Gud? En praktisk ateist. Trosbekjennelsen er ikke ateistisk, men i praksis er vi det likevel.

Alt handler om hva vi mennesker gjør. Hva mennesker synes. Hva vi får til. Hvordan vi kan oppnå fordeler av noe. Bedehuset er det sted jeg prøver å gjøre min karriere. Gudsrelasjonen er svak eller ikke eksisterende. Alt handler om oss. Våre evner. Våre planer og strategier. Vi ber, men mener ingenting med det. Vi bare ber.

Et godt møte. Hva er det? Der det kom mye folk. Der det kom en god kollekt. Der noen klapper taleren på skulderen og skryter litt av talen. Der det var fin sang og musikk. Kanskje hyggelig prat etter møtet.

Ingenting av dette trenger å handle om Gud. Det handler om oss. Om hva vi klarer å skape og få til.

La meg få se din herlighet, ber Moses. (2. Mos 33,18). Vi så hans herlighet, sa Johannes (Joh 1,14). 3 ganger i Efeserne kapittel 1 gjentas uttrykket «til pris for hans herlighet». Alt handler om Han.

Synd handler om Han. Din ugjerning i tanker og ord, vanærer Herlighetens Far. Frelse handler om Han. Det handler ikke først og fremst å oppnå noen personlig fordel her og i evigheten. Det handler om å komme i samfunn med Ham! Vandre med Ham.

Vi må få se Han. Vårt liv skal være til pris og ære for Han.

Frelsen er ikke et samarbeid mellom oss og Gud. Det er Guds verk alene. Det handler om Han, og hva han har gjort for oss.

Frelsestilegnelsen er heller ikke et samarbeid mellom Gud og oss. Det er han som kaller. Det er han som omvender og skaper tro. Det er han som skal ha all ære. Han virker dette gjennom Ordets forkynnelse. Uten Den Hellige Ånd er vi døde for alt i Guds verden.

Tjenesten likeså. Uten meg kan dere intet gjøre. Joh 15. Vi vet dette, men tror det ofte ikke. Intet. Kan vi ikke ved en nøye forberedt preken, gjøre at folk bare MÅ forstå evangeliet? Kan vi ikke skape misjonsglød ved hjelp av gode rørende fortellinger? Kan vi ikke gjøre mange folk kristne ved vårt gode eksempel?

Skal vi ikke da bare gjøre ingenting? Vi er jo unyttige og kan intet gjøre. Nei, dette skal gi oss mot og kraft. Det står ikke at vi intet kan gjøre. Men UTEN HAM kan vi intet gjøre. Gud lever!  Guds Ord er fortsatt Ånd og liv. Han vil vi skal komme til Ham. Be til ham. Ha vår kraft i han. Vår frimodighet i han. Han vil vi skal forstå at all sann religiøsitet handler om Herlighetens Herre.

Da ber vi til Ham, fordi vi er fortapt og udugelige uten Ham. Da lyder vi Hans bud, fordi det er Hans bud. Da tjener vi Ham, fordi vi vil at Hans rike skal komme. Da tåler vi spott, for Hans skyld.

«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til …. Etter virksomheten av hans veldige kraft.» Ef 1,18

For riket er ditt, makten og æren i all evigheten. Amen.

Ole Andreas Meling