«Det er for lite med to møter»

Når forkynneren har budskap som når hjertene, skapes det hunger etter mer forkynnelse og bibellesning.
Bibeltillit, budskap og Åndskraft henger sammen……..og det henger sammen med nåde fra Herren. Det er også nåde når Han svarer på de helliges bønner. Ofte ber vi om åpenbarings Ånd i forbindelse med utleggelsen av Ordet. Når så Herren svarer og gir dette….. fører det til at vi bare vil bli på dette sted. Vi vil ha mer av det samme. Slik som Peter foreslo på forklarelsens berg.

Fra høsten 2020
I flere år har Misjon Sarepta sagt at fra høsten 2020 skal vi ha mer møtevirksomhet i Norden. Økningen i antall møter er i høst blitt mangedoblet. Fremdeles er det en hovedsak for oss å besøke steder der det er lite eller ingen møtevirksomhet. Det vi håper og ber om er at det på disse stedene skal bli et ønske om mer forkynnelse av Ordet. Dette har vi opplevd at er skjedd flere steder.
«Det er for lite med to møter» ble det sagt et sted vi var denne uken…. «kom snart igjen» …..sa de et annet sted. Det at de troende begynner å hungre etter mer av Ham som er «Livets vann», fører til følgende livslov:
«Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» (Joh.4)
Rikdommen som de troende har fått åpenbart og tatt imot, blir det om å gjøre å dele videre til mennesker de bor og lever blant……og like til jordens ende.

Mer sammenhengende virksomhet
Etter hvert som arbeiderflokken økes av både ansatte og ulønnede, vil vi i Misjon Sarepta stadig legge til rette for flere møteuker og bibelhelger/dager. Vi ber også om evangelistnådegaver som kan stå i utadrettede møteserier. På slike møteserier tenker vi å sende ut team besående av talere, sangere og andre medhjelpere. De vil kunne besøke steder over hele Norden.

Bærere
For at møtevirksomheten i Norden skal kunne økes slik som vi ber om og håper på…..trengs det først og fremst nåde fra Gud. Han må gi nådegaver med bibeltillit og Åndskraft. Han må gi åpne dører for sitt Ord…..inn til enkelt menneskers hjerter, til bygder og byer. Han må også kalle «bærere» som er villige til å gå inn i utsendelsens tjeneste. En tjeneste som innebærer offer og bønn.
Vi er veldig takknemlig for alle de som bærer arbeidet i Misjon Sarepta. Vi har en god del av dem og vi håper du blir den neste!

Sympatisør eller bærer?
Undertegnede har rimelig godt kjennskap til den kristne virksomhet i Norge. Jeg vil komme med en påstand som er en generell påstand …..om oss som bekjenner kristennavnet i Norge. Påstanden er: Hovedtyngden av oss som bekjenner kristennavnet er ikke lengere «bærere». 

Det er for mange som bare er sympatisører….. som heier på i «godt vær». De ofrer ikke, men gir noe av sin overflod. De ber sjelden og de er ikke «lesere»…… hverken av Bibelen eller av god kristen litteratur. Mangelen på denne lesning, gjør at man ikke lenger klarer å se ting i sammenheng eller gjennom tankerekker. Dette fører til at de tankebygninger som vi hver dag fores med av denne verden, ikke avsløres eller rives ned. Kunnskapen om Gud mangler og lydigheten mot Kristus blir da heller laber.
Dette er søvnen som Jesus taler om i Mat.25.
Jeg trenger å be til Herren om vekkelse i mitt liv….om at Han må holde meg våken…..holde meg fast i Kristus. Jeg dysses nemlig så fort i søvn……….

Hans Bergane

Bilde: Adobe Stock