Ikke nok!

Menneskene er lik seg i dag og for 2000 år siden. Vi vil så gjerne fremstå bedre enn det vi er. Vi vil ha noe å vise til for at vi kan kalle oss kristne….. og dermed arve evig liv.

En rådsherre kom til Jesus en dag og spurte: «…. Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig livLuk 18:18.
Dette var viktig for ham, og han ville absolutt si til Jesus at budene hadde han holdt. Helt fra han var ung hadde han verken drevet hor, slått i hjel, stelt, vitnet falskt og han hadde hedret sin far og sin mor.
Folk som i dag bærer kristennavnet, kan nok også tenke at det går sånn noenlunde i deres liv i forhold til budene.

IKKE NOK! – sier Jesus.
Du mangler noe! «Selg alt det du eier, og del ut til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Luk. 18:22
Fullstendig ill relevant kommentar fra Jesus nå i 2020….vil du kanskje si. Det er det ikke!

Jeg har kun møtt ett menneske i vår samtid som disse Jesu Ord ble alvor for. Ord fra Jesu munn som gjorde at han var villig til å selge alt, gi det til de fattige og følge Jesus.

«Hvor vanskelig det er for dem som er rike å komme inn i Guds rike». Luk 18:24

Fromme ord og fine tanker….. kombinert med proklamasjon av dem…. klarer vi mennesker å få til både i år 30 og i år 2020. Det må bare ikke koste meg noe!
Jo, jeg kan jo gi en skjerv av min overflod….men å selge alt og gi det til de fattige i dag…..det gjør jeg ikke! Det kan staten og kommunene gjøre. Så toer jeg mine hender og fortsetter med å proklamere søte tanker…….om at vi burde gjøre mer for de fattige.

Det har alltid vært mange av oss rike som har gitt «mye» (Mark 12:41), men det har vært lite med offer……..i alle fall de siste 40 år. For vi har ikke nok! Vi trenger nemlig bedre hus, bedre bil, flottere mat, flere reiser, flere kulturelle opplevelser, hytte, bobil, motorsykkel, el-sykkel og når reklamen kommer hver mandag, ser vi også at vi ikke har nok dill dall heller ……og springer av sted på salg for å «tjene» 10 kroner.

 «For det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike. Da sa de som hørte det: Hvem kan da bli frelst? Men han sa: Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.» Luk 18:25-27

Gud kan frelse! Umulig for mennesker, men ikke for Han.
Det er ennå tid til å bli frelst. Også fra sin rikdom og gjerrighet. Det at du kan bli frelst har ingen grunn i deg, men det har sin grunn i at Gud er god. God mot de fortapte! Så god  – at Han sendte sin Sønn til jord for å være Guds offerlam.

«Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud». 2Kor 5:21

Bilde: AdobeStock