Basar

Det blir basar til inntekt for Misjon Sarepta på fredag 18. september kl 19.00. Tale ved Tor André Haddeland og sang av Kvitsøykarane.

Åresalg og hovedtrekning med mange flotte gevinstar!

Staden blir på Jærtun Lutherske Friskule. Her er det ein stor gymsal kor det er lettare å overhalde smittevernreglar.

Her fra basaren fra et tidlegere år