«Hva koster et møte?»

Dette spørsmålet fikk vi for en del år tilbake………og oppfølgingsspørsmålene fra mannen som spurte var: «Går det an å gi et møte? – starte en innsamlingsaksjon der man gir møter?». Vi prøvde å svare at vi ikke var opptatt av hva et møte koster, men at hovedsaken for oss er å skape møteplasser mellom mennesker og Guds Ord. Misjon har alltid kostet…. svarte jeg bare.

Mange «småsteder» tør ikke å spørre etter talere lengere, fordi de har hørt at det koster så mye for misjonen å sende en. De vil ikke være til «belastning». Så dør virksomheten ut….og i verstefall livet……
Vi kjenner på et kall og en trang etter å få gi de to eller fem troende i en bygd mat. Åndelig mat. Livet trenger det – for ikke å dø. Vi ønsker også å kalle inn de som enda går på fortapelsens vei…… få gi Ordet……innbydelsen fra Kongen….til dem. «Kom for alt er ferdig»!

Jo, det koster å holde et møte. Ansatte skal ha lønn. Selv om lønningene i Sarepta ikke er så veldig høye, blir kostnaden likevel stor pr. møte. Kanskje så mye som 2500 kr pr. dag inkl. sosiale utgifter.
Annonser koster. Ja, vi må av og til sette inn dette for at folk i det hele tatt skal vite om møtene. Slike små annonser koster ofte mellom 500-900 kroner. 
Reiseutgiftene kan også bli store når man farter land og strand. I tillegg kommer leie av lokale.

Hva et gjennomsnittlig Sareptamøte koster er ikke helt enkelt å si, men kanskje 4000 kroner. Husk at vi reiser mye til utpostene. Kollektene som blir samlet inn på småstedene kommer som regel aldri i nærheten av denne summen.

Heldigvis har vi også en del frivillige forkynnere som reiser rundt om med Ordet. Noen av dem får dekket reiseutgiftene, noen får litt lønn, mens andre tar alt på egen regning.

I 2019 hadde vi ca. 480 møter rundt om i Norden pluss 6 undervisningstimer hver dag ved bibel- og misjonssenteret, Centro Sarepta. 2020 blir et litt spesielt år mtp koronasituasjonen, men vi tror likevel at vi også dette året havner på over 500 møter i Norden. I 2021 bør vi kanskje komme over 1000 møter i Norden, i tillegg til all undervisning som skjer ved Centro Sarepta. Dette er ……om Herren vil og gir oss dager….

Hans Bergane