Medlemskontigent og skattefradrag

Avisen Vårt Land har undersøkt med skattemyndighetene om vår kontingent for støttemedlemskap gir rett til skattefradrag. På generelt grunnlag sier juristene de har vært i kontakt med at vi ikke har rett til dette.

Vårt medlemskontingent skiller seg derimot kraftig ut fra de fleste andres. Den er mye høyere enn det som er vanlig, og har derfor også en funksjon som givertjeneste.

Vi har vært i dialog med skattemyndighetene, og de gir oss rett i en slik forståelse. Men de ber oss om å definere dette skillet tydeligere. Det betyr at vi kommer til å endre medlemskontingenten betydelig, og oppfordre støttemedlemmer til å fortsette med fast givertjeneste for resten.

Detaljene i dette vil vi komme tilbake til så snart vi har fattet vedtak i saken.

Vi vil samtidig få rette stor takk til alle som støtter oss økonomisk, mye eller lite! Misjon har alltid kostet penger! Og det kan gi avkastning i frelste sjeler. Finnes det bedre avkastning i banken?