Budskap – Åndskraft – Bønn

I dag vil vi be deg om å stå med i forbønnens tjeneste i tiden fremover. Det er avgjørende.  Be om at vår møtevirksomhet ikke bare må bli noen arrangement som ebber ut i «vær og vind» rundt et kaffebord. Vi som stiller oss frem i Ordets tjeneste trenger å få budskap fra Herren…… vi  trenger innsikt i Skriften og åpenbaring fra Ham. OG – Herren selv må virke med sin kraft og overbevisning i møtene.

Vi vet at noen av Sarepta sine foreninger/bønnegrupper er i gang igjen etter sommeren. De bruker møtekalenderen til Sarepta som bønneliste. Hver bygd og by, der Sarepta skal ha møter, blir bedt for. Talere og sangere blir lagt i Guds hender.

Misjon Sarepta håper grupper og enkeltpersoner rundt om….. kan minne Herren om møtevirksomheten i Norden og misjonsvirksomheten sør i Europa.

Møtekalenderen finner du på hjemmesiden www.misarepta.no. Bruk den som din bønnekalender!
Møtevirksomheten øker denne høsten betraktelig. Bare i august har Sarepta over 70 møter rundt om i hele landet. Må Herren se i nåde til oss og folkeslagene vi arbeider blant.

Be for oss!


Hans Bergane