Den nye «normalen»

Han tar et langt drag av sigaretten. Carlos (25) har akkurat solgt meg et telefonabonnement og nyter en kort røykepause. Kanskje han har lest nyheten om at røyking på offentlig sted dagen før ble forbudt både på Kanariøyene og enkelte andre steder på fastlandet. Den nye «normalen» påvirker mange sider av hverdagslivet i Spania, og selvfølgelig hvordan vi tenker arbeidet ut fra Centro Sarepta denne høsten.

Når disse linjene skrives har myndighetene akkurat gjort kjent at forbudet mot røyking i friluft vil gjelde i hele Spania, når avstand på to meter ikke kan overholdes. I et land hvor tre av ti voksne røyker daglig, og hvor mye av det sosiale livet leves utendørs på fortausrestauranter og -kafeer, er et slikt tiltak å regne som inngripende. De siste dagene har smittetallene skutt i været og Spania har nå over 100 smittede per 100.000 de siste 14 dagene. Til sammenligning har Oslo 28 og Norge som helhet 10 smittede per 100.000 innbyggere.

Ny bølge?

Kanskje ser man nå starten på det som kan være en ny bølge. I Vest-Europa er det bare Luxembourg som har flere daglige smittede enn Spania når man tar hensyn til folketall. Samtidig er det viktig å understreke at det store flertallet av smittede de siste ukene er relativt unge spanjoler. Dødeligheten er betydelig lavere enn den var i april/mai, og sykehusene har god kapasitet. Samtidig framkaller det utvilsomt vonde minner hos mange når man igjen ser tv-bilder av personell fra Forsvaret som rigger til feltsykehus på det som i en normalsituasjon er en parkeringsplass. Spanske helsemyndigheter tar sine forholdsregler, og man har naturligvis opparbeidet seg dyrekjøpt erfaring fra vårens katastrofetilstander.

Undervisning på nett

Centro Sarepta ligger i Alicante-provinsen som har relativt lave smittetall. Selv i provinshovedstaden er smittetallene lavere enn i Oslo. Vi forholder oss til regler og råd fra spanske myndigheter, Centro Sarepta er som kjent stengt ut året. Men det betyr ikke at misjonsarbeidet stopper opp. De siste dagene har driftsleder Eirikur og evangelist Felipe sammen med Andreas lagt planer for hvordan vi skal gjennomføre bibelkurs på nett. Fra 31. august vil vi gi spansktalende et tilbud med undervisning én skoletime på morgenen og to timer på kvelden (sentraleuropeisk tid). Vi håper at kveldsundervisningen vil gjøre det mulig også for personer bosatt i Latin-Amerika å følge noen av timene.

Reisevirksomhet

August er feriemåned i Spania. Mange av menighetene vi har kontakt med har sommerstengt eller møtes ikke fysisk grunnet smittesituasjonen. Vi ønsker å opprettholde kontakten både med enkeltpersoner og grupper selv om det ikke er alle områder vi kan reise på besøk til. Men noen av henvendelsene vi får kommer fra nærområdet. Disse vil vi følge opp også med besøk, der det lar seg gjennomføre med hensyn til smittevern.