Ikke mindre viktig med misjon

Det er ikke mindre viktig med misjon i og etter koronatidene. Den åndelige nød er enorm verden over. Sør i Europa ser vi også at den menneskelige nød er stigende. Folk som har mistet arbeid, mister fort hus og hjem. Uten penger blir det lite mat. Ja, selv med penger kan vi kanskje få oppleve knapphet på mat i fremtiden.

Vi er spente på hvordan høsten vil se ut på Centro Sarepta. Kanskje nøden driver folk inn til senteret kommende høst? Be om det! På Centro Sarepta får man jo tak over hodet og mat. Men det aller viktigste er jo at man kan få høre veien til frelse……høre seg frelst og bli bevart ved den åndelige mat som deles. Be om at Herren må drive nødstilte inn på Centro Sarepta. Samtidig trenger vi da mange «bærere» i Norden. Det å ta inn mennesker som ikke har en euro å betale med…… og som kanskje er ukjente med Bibelen….. krever daglig forbønn og offer. Men det er slik at misjon har alltid kostet. Tid, penger…..selvlivet.

Teltmakere i Nord-Afrika
På sist styremøte ble det vedtatt å støtte økonomisk noen teltmakere som allerede er bosatt i Nord-Afrika. Det er gripende være på møte hos dem og med dem. «Lukkede» land der mennesker daglig dør….. uten Gud og uten håp. Men Herren arbeider også der og det er veldig spesielle ting «våre» teltmakere kan berette. Be om at Herren fortsatt må åpne dører for sitt Ord inn til land og hjerter.

Det tause skriket
I Norden er vi i gang med møtevirksomheten igjen, men avventer med å sende ut de «frivillige» medarbeiderne til over sommeren. Det er strenge retningslinjer for å avholde møter i Norge og dette tar vi på alvor. Det skal være «koronatrygt» å gå på et Sareptamøte.
I Norden skrikes og ropes det ikke etter mer forkynnelse av Guds Ord. «Bort med det!»- lyder det heller.  Men sjelene skriker……. De udødelige.

Sal 42:2:
«Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud.»

Djevelen viser menneskene verden og tilbyr den…….ting og tang og opplevelser…..og mange hører og følger den veiledning.
Men sjelen skriker.
Alle disse sjelers skrik….. roper også inn til oss som hører Jesus til. Det er nød! Det er alvor! Våre folk og medmennesker går til grunne……….uten Gud og uten håp.

La oss si som de spedalske som vi leser om i 2Kong 7:9:
«Men så sa de til hverandre: Det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tier vi stille og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss

Sjelen trenger et feste. Et feste som holder! Da finner den hvile.
Forkynn Jesus Kristus! Forkynn Ordet! Det er maten og vannet sjelen trenger. Det levende vann.

«Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhengetHeb 6:19

Be for Norden og for arbeidet!
Sarepta vil fra denne sommeren av ha flere lønnede arbeider i reisevirksomhet i Norden. Fra høsten av arbeides det også for å få ut enda flere frivillige medarbeidere i møtevirksomhet. Vi du ta ansvar for utsendelsen?

Bilde: Adobe Stock