BIBELCAMP PÅ HOLMEN AVLYST

Vi må dessverre meddele at årets bibelcamp på Holmen har blitt avlyst. Komitéen som arbeider med arrangementet hadde møte forrige uke, og det var enighet om at det vil bli for utfordrende å imøtekomme de smittevernshensyn som er forespeilet, ut fra de fasiliteter som er tilgjengelig på Holmen. Samtidig vil vi gjøre hva vi kan for at det blir et digitalt opplegg, hvor det blir møtesendinger i hele tidsrommet 10.-19. juli. I slutten av juni vil vi komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan dette vil se ut.