Nå kan man samles til møter igjen

Fra 7. mai er det åpnet opp for at grupper på inntil 50 personer kan samles igjen. Det er imidlertid strenge krav som må følges. Møtevirksomheten til Misjon Sarepta har vært avlyst siden midten av mars. Nå starter vi forsiktig opp igjen i Norge.

Daglig leder, Hans Bergane, har vært permittert i 70% vel en måned. Fra 10.mai vil han være 50% permittert. Han tar nå kontakt med steder for å prøve på å få til møter igjen og han håper snart å være tilbake i full virksomhet.

Noen steder kjenner det som litt risikabelt å «starte opp brått» og ønsker ikke møter før sommeren, mens andre steder vil starte forsiktig opp med virksomheten nå i mai.  Ta kontakt om du ønsker møter i vår, sommer og høst.

Vi som omreisende forkynnere vil være ekstra påpasselige med håndvask, antibac og det å holde avstand. Alle som kommer på møtene vil bli registrert. Etter 2-3 uker vil «deltakerlistene» kastes. Alle må holde minst 1. meters avstand og vi skal unngå å ta på ting i lokalene. Antibac settes ut ved inngangen.

I Spania fortsetter «unntakstilstanden» enda 14. dager har myndighetene bestemt. Felipe og Roar underviser fortsatt via internett, mens resten av arbeiderne er helt eller delvis permittert.

Be for arbeidet og arbeiderne. Be om åpne dører for Ordet.

Bilde: Adobe Stock