«Hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone». Del 1

I 2016 holdt Jan-Tore Olsen noen bibeltimer, i Salem Stavanger, ut fra den siste bok i Bibelen. De neste dagene vil vi legge ut disse bibeltimene her på hjemmesiden. Del 1 hører du her.

Det er svært viktig at vi nå hjelper hverandre inn til Guds Ord.
Vi som hører til bedehusbevegelsen ble i tidligere tider kalt «lesere». Dette fordi folket i denne bevegelsen las sin Bibel mye. Det er mange år siden vi ble kalt «lesere».

Etter dette ble vi i bedehusbevegelsen kalt «møtefolket». Det var møteuke etter møteuke i bedehusene. «Møtefolket» gikk for å høre Guds Ord forkynt. De tok med barna også……kveld etter kveld.
De siste 20 år er møteukene blitt borte i bedehus etter bedehus. Barn som vokser i vår sammenheng, får sjelden være med på det vi tidligere kalte «et vanlig møte».

Nå samles vi helst på Søndag. Det er flott at det er faste møter på Søndagene! For mange passer det kanskje å reise til slike samlinger en, to eller tre ganger i måneden.

Nå i koronatidene har vi ikke lov til å samles i møtelokalene. Det legges ut noen «Gudstjenester» på nett…..og det er bra. Noen av oss benker oss rundt TV-en og ser på disse. Men det er ikke det samme som å være sammen med Guds folk i forsamlingen. Jeg håper du kjenner på savnet etter igjen å kunne samles i din egen forsamling. At du ikke tenker: «Så greit å slippe å reise til møtelokalet….nå kan jeg jo bare holde på med kristenlivet mitt en liten time i min egen stue».

Jeg bærer på en uro. En uro over at den tiden vi nå er inne i….er tiden da enda flere av Guds barn kommer bort fra Ordet, bort fra Frelseren…….bort fra frelsen, og at livet til mange ender kun i religiøsitet……..i seg selv.

Samtidig tror jeg at noen i denne koronatid kommer til ettertanke……som igjen fører til at de kommer til Kristus. Til Frelsen.

Bilde: Adobe Stock