Hva betyr det at Bibelen er åpenbaring?

Du har sikkert tid i 7-8 minutter….. til å lytte til denne kortfattede undervisningen om Bibelen og åpenbaring.

Misjon Sarepta sin styreformann, Johannes Kleppa, deltok for noen år siden på PreikTV.
Her han du lytte til ett av opptakene.

Bilde: Adobe Stock