Salomos Høysang (siste del)

Vi har fått mange takkemeldinger inn til hovedkontoret fordi vi har lagt ut disse talene av Jan-Tore Olsen. Han er leder utland i Misjon Sarepta.
Her kommer åttende og siste del i gjennomgangen.

Disse talene og andre finner du enkelt på www.forkynn.no