Nye vil bli støttemedlemmer

Midt i det at mange piler peker nedover nå om dagen….. opplever vi at nye ønsker å bli støttemedlemmer i Misjon Sarepta. Dette er nok mennesker som bærer på en trang til at en lang pekefinger skal rettes oppover. Opp på det Guds Lam som bar all vår synd opp på korsets tre…….og at alle må få se det.

Hvorfor henger han der på forbannelsen tre?
Jo, fordi dine synder er der
Hvorfor roper han så, av sin Fader forlatt?
Kun for deg, for din sjel det jo er

Se, se , se og lev! Det er liv i å se på det Golgata kors – Ja, just nu er det liv og for deg

Hver gang vi mottar en ny avtalegiro, der det er krysset av på «støttemedlem», blir vi takknemlige til Gud. Han som driver ut arbeidere….. både til å bære og til å gå.

Veldig mange er også med og bærer arbeidet til Misjon Sarepta, selv om de ikke formeldt sett er støttemedlemmer. I disse dager prøver vi å få sendt ut en takk til hver og en. Men vi ønsker her å si en hjertelig takk til alle som viser omsorg og er med i forbønn.

Et ord det ropes etter nå om dagen er «legedom». Og i dette rop, tenkes det hos de mange, bare på og for livet her på jord. Vi Guds barn tenker også videre…..på Ham som gir evig legedom, frelse og fred.

Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53:5