Salomos Høysang 2

Det er kanskje ikke så ofte du hører forkynnelse ut fra Salomos Høysang. Mange mener det er et litterert mesterverk, samtidig som de er blinde for denne boks innhold og budskap. Jan-Tore Olsen, som er leder utland i Misjon Sarepta, holdt en del bibeltimer på Flekkerøya for noen år siden….fra denne bok i bibelen. Vi anbefaler deg å lytte……. og be om Åpenbarings Ånd imøte med Guds Ord.

Jan-Tore Olsen

Her lytter du til bibeltime 2

Her lytter du til Bibeltime 1