Møter på Bruflat menighetshus 2. og 3.mars

I begynnelsen av mars var det duket for nye møter på Bruflat menighetshus. Tor Andre Haddeland var på gjennomreise etter å ha hatt konsert med bandet Rett Kurs i Ålesund. Han hadde et stopp på to dager før han reiste videre til Sørlandet med bilen fullstappet av musikk-instrumenter av alle slag.

Den første kvelden snakket Tor Andre om Emmausvandrerne i Luk. 24. Hvordan Jesus slo følge med to av sine nedbøyde disipler, etter at Jesus tre dager tidligere hadde dødd på korset. De kjente han ikke igjen, fordi øynene deres ble holdt igjen. Han ga dem håp idet Han åpnet Skriftene for dem og la ut hvor Han selv ble forutsagt der. Da de fikk dette møtet med Jesus, brant deres hjerter i dem og de fikk se Jesus. Tor Andre dro videre paralleller til våre liv, der Jesus kan skjule seg i en tid for at vi skal få et dypere kjennskap til Hans Ord.

Den andre kvelden snakket han om Ef. 2,1 – ”Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder.” Tor Andre malte for oss det mørke bakteppet som gjorde at Jesus måtte komme. Han snakket om hvordan vi mennesker i naturens tilstand er døde og hvordan livet alene er funnet i troen på Jesus og det Han har gjort.

Det var som vanlig en liten flokk som var samlet begge kveldene. Vi er takknemlige for at Sarepta sender forkynnere uavhengig av antall tilhørere. Tusen takk!

Av: Magnhild og Hanne Marit