Testamentariske gaver til Misjon Sarepta?

Vi har fått spørsmål til Misjon Sarepta. «Kan ikke også dere være behjelpelige med opptettelse av testamente?»
Jo, når nå spørsmålet er kommet opp ….så vil vi det.

Vi er så heldige at noen advokater stiller frivillig opp med hjelp i den forbindelse. I samarbeid med dem vil vi gi råd og veiledning til den/de som går med tanker om å testamentere midler til Misjon Sarepta. Et testamente er et forholdsvis enkelt dokument, men det er flere ting som er viktig å undersøke og ta hensyn til. Derfor ønsker vi at eksterne advokater skal bistå deg/dere. Dette koster ingen ting for deg/dere.

Misjon Sarepta sitt hovedfokus er å skape møteplasser mellom Guds Ord og mennesker. Vi reiser aller helst til steder der det er lite eller ingen møtevirksomhet fra før. Fra Sør-Europa arbeider vi inn mot Nord-Afrika, i land der evangeliet er lite kjent.

I Misjon Sarepta er vi veldig takknemlig for forbønn, omsorg og villige føtter til å gå ut med evangeliet. Det er det avgjørende. Samtidig ser vi jo at det koster ……det å stadig reise ut til «småstedene» med evangeliet. Takk til alle dere som i offer og forbønn er med å sende Ordet til slike steder. Det som er så fint å oppleve på «småstedene», er at det ofte kommer ufrelste til møtene. Vi har et inderlig ønske å nå ett menneske til med evangeliet! Skal de tusenvis av småsteder i Norden etter hvert bli uten forkynnerbesøk? Nei, mener vi i Misjon Sarepta. Vi vil sende ut omreisende predikanter med Guds Ord.

Misjon Sarepta mottar ikke statsstøtte. Til tross for at vi er en liten organisasjon når vi relativt langt ut. Dette er takket være de mange frivillig som går……..og de enda flere som er med og bærer arbeidet i bønn og offer.

Noen eldre synes det er fint å få kunne gi (store summer) til noe de har tro for allerede her og nå. Senest denne måneden (februar 20) har vi mottatt en øremerket gave på 300.000.-. De som gav denne veldig store gaven, hadde en brann for en spesiell del av arbeidet til Misjon Sarepta.
I 2019 var det en Sareptavenn som gav 250.000.- til arbeidet: «Det er mye bedre at pengene kan være med å bringe evangeliet ut NÅ!….. enn at de står på kontoen» sa den personen. Han eier brannen for at enda en må berges for evigheten. I tillegg til de som gir disse veldig store pengesummene ………er det hundrevis av unge og eldre som trofast støtter arbeidet måned for måned. Dette er vi svært takknemlige for!

Har du spørsmål som gjelder testamentariske gaver, eller ønske om mer informasjon om arbeidet som Misjon Sarepta driver?
Ta kontakt med daglig leder på post@misarepta.no eller på telefon 41767688.
Du kan også sende brev til: Misjon Sarepta, Røviklivegen 119,  6456 Skåla

Bilde Adobe Stock