G11 og bibelhelg på Skodje bedehus

Det er litt optimisme i bedehusflokken på Skodje bedehus. Etter at de startet med G11-samlinger for en stund tilbake, har flere unge familier kommet til bedehuset. Det har vist seg at søndag formiddag er et godt tidspunkt å samle folk, i alle aldre, om Guds Ord.

Denne helga underviser daglig leder i Misjon Sarepta to bibeltimer hver kveld fra fredag til og med søndag kveld. I tillegg skal vi få være med på G11 som starter om to timer (I dag søndag). På Skodje bedehus er det ikke så vanlig med møter på lørdag kveld, men det kom overraskende mange på bibeltimene også i går kveld.

Mange har gitt uttrykk for takknemlighet i forhold til det å kunne få undervisning i sammenheng, ut fra Guds Ord. Faste samlinger på søndagene er veldig viktig for en forsamling, men det er også viktig å ha sammenhengene forkynnelse og undervisning. Det er fint at Skodje bedehus legger opp til dette i sitt møteprogram.

Velkommen til møtene …..både i formiddag og i kveld søndag 16. feb.

Bilde: Skodje bedehus