«Ete om seg som villkjøtt»

Det er alvorstid i bedehusbevegelsen. Kanskje kjennes det ekstra for oss som bor på Nord-Vestlandet. Bibeltilliten settes på prøve. Vil bedehusfolket gå til Herrens Ord for å se hva Han har sagt – eller vil de ukritisk ledes av de røster som nå står frem og ønsker hele tjenestedelingsprinsippet lagt bort?

For min del er det ikke avgjørende at Bo Giertz sa at kvinneprestspørsmålet var en ”testfråga” på bibeltroskap! Det er heller ikke avgjørende for meg at de nær 1000 åndelige lederne som møtte frem på Calmeyergatemøtet for ca. 100 år siden, trakk opp noen viktige linjer i forholdet til den liberale teologi som presset på. For meg er det avgjørende hva Guds Ord sier og det Han har åpenbart.

I går kveld underviste jeg i 2. Timoteus brev. Vrang lære presser tydeligvis på i menighetene. Noen lærer galt om oppstandelsen. Det gjelder Hymeneus og Filetus. Kan det være så farlig å ha et annet syn og lære litt annerledes om oppstandelsen?  «Deres ord vil ete om seg som villkjøtt» (kreft) ….. «og hos noen omstyrter de troen». Ja, så alvorlig er det å begynne å si noe annet enn det Guds Ord sier. Det at troen omstyrtes, betyr at den blir vendt bort fra der tro og tillit må ha sitt ankerfeste, for at mennesket skal bli frelst. Troen, den levende, som Gud selv skaper og gir…..den er festet i Jesus Kristus…… Han som er Guds Ord. Tro er……tillit til Kristus …….til Guds Ord. Denne tro kan omstyrtes ved at det læres noe annet enn det Guds Ord lærer.

Det finnes vrang lære og det finnes sunn lære.
Timoteus som skulle i stå i en hyrdetjeneste, der han skulle lære andre ……som igjen var i stand til å lære andre, -han måtte ledes av og høre de «sunne ord».

«Ha som forbilde de sunne ord du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus». 2Tim 1:13

I 2. Timoteus brev hører vi om vanskelige tider i menighetene. «Alle i Asia har vendt seg fra meg», sier Paulus. Også i dag vender mange seg fra Paulus, selv om han talte og skrev på Guds befaling. Men!: «Herren stod hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg» 2Tim 4:17a

Nå i dag er det vi som står i tjenesten. Det er vårt vaktskift nå! Jeg skal ikke stå til ansvar for hvordan alle andre lærer og forkynner. Herren ser til meg…….hvordan jeg lærer og forvalter hans Ord.
Jeg vil nok bli dømt nord og ned av «menneskelige domstoler» for den lære jeg formidler ut fra f.eks. 1. Mos. Kap. 1-3, 1 Kor 14,34ff og 1 Tim 2,11ff. Argumenter som rettes imot…… fra de «menneskelige domstoler» kan være:

  1. Vi lever tross alt i 2020
  2. Flertallet i forsamlingen mener noe annet
  3. Normisjon og Frikirken har endret syn i denne saken
  4. Nyere forskning viser……..
  5. Vi har arbeidet grundig med spørsmålet i flere år…..og nå kommet frem til…
  6. Vi støter mennesker fra oss.

Til syvende og sist er det ikke overfor mennesker jeg skal stå til dom. Timoteus formanes til å ha regnskapsdagen for øye. Du skal fremstilles for Gud…… Timoteus!

Legg vinn på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord. 2Tim 2:15

Den usunne lære har en egen evne til å «ete om seg som villkjøtt». Læren som sier noe annet enn Guds Ord har makt bak seg. Den har åndsmakt i seg.

Bilde: Screenshot fra oppslag i avisen Dagen 13 feb.